Cikkek
 

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének beszéde Kádár János sírjánál Budapest, 2007. május 5.
Mi vagyunk Kádár János családja, megvédjük tisztességét

Belpolitika

Thürmer Gyula beszédet mond Kádár János meggyalázott sírjánál
Thürmer Gyula beszédet mond Kádár János meggyalázott sírjánál

A Munkáspárt hívó szavára sok százan jöttek el május ötödikén, szombaton délelőtt az ország minden pontjáról a Kerepesi temetőbe, hogy tiltakozzanak Kádár János és felesége sírjának barbár meggyalázása ellen. A párt tagjai, szimpatizánsai, Kádár János tisztelői mécseseket gyújtottak, s virággal borították be Kádár Jánosnak az elkerített sírhely mellett felállított fényképét.
A párt elnöksége, s a gyűlés résztvevői megkoszorúzták a Munkásmozgalmi Panteont is. A kegyeleti megemlékezés egyúttal hangos tiltakozássá vált miután kiderült, hogy - nyilvánvaló politikai döntésre - embertelenül, a nyilvánosság teljes kizárásával, titokban visszahantoltatták Kádár János földi maradványait.
Összeállításunkban teljes terjedelemben közzé tesszük Thürmer Gyula május 5-ei beszédét , a párt elnökségének az eseményekkel kapcsolatos nyilatkozatait, valamint a párt elnökének Kádár János újratemetéséről Gyurcsány Ferenchez intézett levelét.

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének beszéde Kádár János sírjánál
Budapest, 2007. május 5.

Tisztelt jelenlévők!
Barátaim!


Nyugodt beszédet akartam ma mondani. Nem akartam minden erővel támadni a szocialistákat és a kormányt.
Két emberről akartam beszélni. Kádár Jánosról és feleségéről. Két emberről, akiknek földi maradványait kiásták a sírból. Akiket holtukban is meggyaláztak.

Arról akartam beszélni, hogy sárba taposták európai létünk alapértékét. Semmibe vették európaiságunk szerves építő elemét, a keresztény erkölcs alaptanítását, miszerint mindenkinek joga van végső nyugalomra.
Arról akartam beszélni, hogy ne engedjük kiveszni önmagunkból az emberi tisztesség utolsó darabkáit is. Azt akartam mondani: politikusok, maradjatok emberek!
Nem beszélhetek erről. Valakik tegnap úgy döntöttek, hogy visszarakják Kádár János csontjait a sírba. Arról döntöttek, hogy hajnalban, titokban, amikor senki se látja, visszahantolják.

Több száz gyertyát gyújtottak Kádár János sírjánál

És megtették! Nem elég, hogy kirabolták, szétzúzták Kádár János sírját, most visszarakták, fej nélkül, a legkisebb erőfeszítést se téve arra, hogy megtalálják a csontok többi részét. Ide hívtak egy politikai senkit, Hagyó Miklós szocialista főpolgármester-helyettest, Demszky kiszolgálóját, hogy beszédet mondjon.

Gyurcsány Ferenc becsapott benneteket. Levelet írtam neki, a Ti nevetekben. Megírtam, hogy a Munkáspárt vállalja Kádár János eltemetését. Kádár elvtársnak nem volt családja. Mi vagyunk az ő családja. Mi vagyunk Kádár János gyermekei, unokái.
Vállaljuk, mert Kádár János ennek a közösségnek, a magyar kommunisták közösségének volt tagja.

17 éve óta mi vagyunk az egyetlen párt, amely megőrizte a magyar szocializmus emlékét.
Az MSZP nem vállalta a régi MSZMP örökségét. Vállalta a kádári párt vagyonát, de nem kért Marxból, Engelsből, Leninből, nem kért Kádárból.
A Munkáspárt az egyetlen párt, amely minden rágalommal, minden politikai és emberi mocsokkal szemben védte Kádárt és a szocializmust.

Vállaljuk a temetést, mert egy párt van, amelynek erkölcsi és politikai alapja van Kádár Jánost ismét a földbe helyezni. Ez a Magyar Kommunista Munkáspárt!

A Munkáspárt vállalja Kádár János temetését. Vállalja azért is, mert ez terheli meg legkevésbé a politikai légkört. Bárki más temetné, kormány, MSZP, főváros, óhatatlanul találgatások és viták indulnának. Ha a Munkáspárt temeti, ez mindenki számára természetes.
Mit csinált Gyurcsány és Demszky? Nem válaszoltak a levélre és közben cselekedtek.
Mi azt mondtuk: Kádár temetése nem lehet politikai verseny kérdése. Nem versenyezni kívánunk az MSZP-vel, a kormánnyal, vagy bárki mással, hanem mindenki józan eszére kívánunk apellálni.

Ők cselekedtek. Elrendezték úgy, ahogyan ők akarták, pimaszul, embertelenül, gátlástalanul, mocskosan.
Mi óvtuk Magyarországot a további belpolitikai feszültségtől, ők belerángatják, beletaszítják Magyarországot egy politikai polgárháborúba!
Persze, elmondhatjuk: ilyen a kapitalizmus. 17 éve a pénz uralkodik Magyarországon. 17 éve kapitalizmus van Magyarországon. 17 éve nem a tisztességes munka számít, csak az ügyeskedés. 17 éve nem a szorgalmas tanulás az érték, hanem a jó összeköttetés, a "kapcsolati tőke". Nem számít az eszköz, csak a haszon. Nem számít az ember, csak a pénz. 17 éve kapitalizmus van, mit csodálkozunk? De többről is szó van!
Az elmúlt négy-öt évben, a szocialisták és a liberálisok uralma alatt a gátlástalanság, a gyengébb legázolása, az emberek hivatásszerű félrevezetése hivatalos politika lett. Ez lett egy ország vezetésének vezérelve. Követendő mérce, amelyet gyermekeink fejébe sulykolnak a médiában, az iskolában, s ami súlyosabb, az állam vezetőinek viselkedésében. Ezt tették az elmúlt években, ezt tették az MSZP legutóbbi kongresszusán, ezt tették ma éjjel is.

Évekkel ezelőtt már temették pártunk egy nagy fiát, Grósz Károlyt. Akkor azt sem engedték meg, hogy a Munkáspárt hivatalos koszorút helyezzen el saját tagjának, saját vezetőjének temetésén. Akkor az országot az MSZP és az SZDSZ vezette. Ma megismételték aljas tettüket!

Barátaim!

A Munkáspárt elnöksége megkoszorúzta a meggyalázott Munkásmozgalmi Panteont is

De térjünk vissza ahhoz, ami a héten történt! Ki követte el e gaztettet? Neveletlen suhancok, vagy nagyon is kiképzett felnőttek? Tudatlan amatőrök vagy nagyon is tudatos profik? Köztörvényes bűnözök vagy politikai bűnözők? Adjon mindenre választ a rendőrség vizsgálata! Mi elvárjuk a kormánytól, elvárjuk a miniszterelnöktől, hogy minden eszközzel segítse elő a bűnösök megtalálását.
Igazi válaszokat várunk, nem formális magyarázatokat. Tudjuk meg, hogy kinek a kezében volt a csákány! De tudjuk meg azt is, ki biztatta az elkövetetőt, hogy csákánnyal verje szét Kádár János koporsóját! Tudjuk meg, kik állnak a bűncselekmény mögött! Nem lehetséges és nincs olyan politikai érdek, amely nevében e gaztettet megtorolatlanul lehet hagyni. Nem lehet és nincs olyan politikai érdek, amelyért a magyarságot végleg bele lehet taszítani az erkölcstelenség és az önmegsemmisülés szakadékába.

Kik a felelősök? A legkönnyebb mindent rákenni a fasisztákra, régiekre és újakra. Könnyű azt mondani: azok a felelősök, akik magasba lendített karral üdvözlik egymást, akik a Hősök terén fekete egyenruhában felvonulást rendeznek, akik Hitler születésnapját ünneplik, akik megzavarják az antifasiszták április 4-i rendezvényét. Igen, ezt könnyű mondani!

De vajon ki engedélyezi ezeket a tüntetéseket? Ha a hatalom tud az alkotmányt sértő fasiszta elemekről, miért nem lép fel ellene? Ha a mai hatalom tényleg gyűlöli a fasizmust, miért enged rehabilitálni Horthysta tiszteket? Miért engedi hőssé kikiáltani a gyilkos csendőröket, és bűnössé tenni Ságvári Endrét? Ha a mai hatalom tényleg elítéli a vandalizmust, miért nem védi meg a Fiumei úti temetőt? Miért a rombolás után rohan ide a főpolgármester-helyettes, és miért nem előtte?

Miért kellett a miniszterelnöknek a legutóbbi MSZP-kongresszuson nyilvánosan kiátkoznia Kádár Jánost? Miért kellett 17 évvel a rendszerváltás után régi sebeket felnyitni?

Aki Kádárt átkozza ki, a szocializmust átkozza ki. Aki a szocializmust átkozza ki, nemzedékek egész sorát fosztja meg múltjuktól. Ne legyen illúziónk! Gyurcsány nekünk üzent: hiába éltetek, nincs rátok szükség! Hiába építették újjá az országot a háború romjaiból, nem számít! Hiába építettek egy millió lakást, nem számít! Hiába építettek metrót, kórházat, iskolát, nem számít! Rátok már nincs szükség! Ti csak teher vagytok a kapitalista Magyarország tőkés urainak nyakán! Meg fogunk tőletek szabadulni! Ha ma lenne választás, minden felmérés szerint veszítene az MSZP. Veszítene, mert nem azt tették, amit ígértek. Veszítene, mert már ma emberek halnak meg azért, mert profitra éhes tőkések barbár módon átszervezték az egészségügyet. Veszítene, mert becsapták az idős emberek millióit. Azokat, akik lenyelik a vizitdíjat, lenyelik a kórházak eladását, még a szegénységet is lenyelik, csak ne jusson hatalomra a Fidesz. Cserébe ezek az idős emberek csak egyet kértek Gyurcsánytól: ne bántsák a múltat, ne bántsák az ő fiatalságukat, hagyják békén Kádár Jánost.

Nem ezt tették, és ma itt vagyunk. Ma itt vagyunk, Kádár János feldúlt és meggyalázott sírja közelében. Arra kértük a miniszterelnököt, a kormányt, minden érintettet: ne jogi kiskapukat, ne kibúvókat keressenek! Temessük el Kádár Jánost ember módjára, politikai számítások nélkül. Nem ezt tették! Becsaptak bennünket!

Ébredjetek végre! Vegyétek már észre, kik vezetik ezt az országot! Vegyétek már észre, hogy ezek nem tisztelik se az élőket, se a halottakat. Ezeknek nincs más istenük, csak a pénz, és azért mindenre hajlandóak.
Vedd már észre, hogy nem Orbán Viktortól kell rettegned, hanem Gyurcsánytól és Kókától!

El lehet rabolni Kádár János földi maradványait, még a koponyáját is, csontjait is. Szellemét nem lehet kiirtani! Mi egy új világ teremtésére vállalkoztunk, egy jobb, emberibb világ teremtésére! Meg fogjuk csinálni! Üzenjük Kádár elvtársnak is, a tőkés uraknak is: meg fogjuk csinálni! Előbb vagy utóbb, de megcsináljuk.

Ennek a kormánynak pedig mennie kell!