Cikkek
 

Messziről jött ember

Vélemény

Ma már megszokottá vált, hogy a politikusok a kívánt hatás kedvéért szemrebbenés nélkül füllentenek, nem számolva a következményekkel. Ez a fajta magatartás hosszú távon visszaüt, mint a bumeráng.

Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnök asszonya a napokban az Egyesült Államokban járt és találkozott az ott élő emigráns (disszidens), jórészt l956-os magyarok egyes csoportjaival. Előadásai során tájékoztatót adott a hazai politikai-gazdasági viszonyokról. A Fideszt úgy jellemezte, mint "tőke-magántulajdon és kapitalizmusellenes" erőt. Vagyis olyan párt gyanánt, mely kommunista programot hirdet.

Napirendre is térhetnénk e "fura" minősítés felett, mint ahogyan Háry János nagyotmondásai legfeljebb megnevettették hallgatóságát, de nem tehetjük, mert ez a kijelentés egy komoly ember szájából hangzott el, aki nem hihet igazán abban amit állít, aki két legyet akar ütni egy csapásra. Kimondatlanul is arra célzott, hogy Orbán Viktor és Thürmer Gyula egy tőből fakad. Mindkét megtámadott párt joggal tiltakozhat e rágalmazás ellen. Számunkra ugyanis a tőkés rend felszámolása alapvető stratégiai feladat, amire forradalmárok ezrei-milliói tették fel (esetleg áldozták) életüket. Az utolsó elnyomó-kizsákmányoló osztálytársadalom meghaladásáért folyó küzdelem a mi kiváltságunk, nem engedhetjük meg, hogy az ellenfél azt a maga fondorlatos céljaira "kisajátítsa".

Természetesen mi sem áll távolabb a Fidesztől, mint a marxisták célkitűzéseinek eltulajdonítása. Ez tagadása lenne az orbánisták ellenforradalmi-kommunistaellenes arculatának. Orbán Viktor a bennünket agyagba verő politikus, aki színrelépése óta kötőjel gyanánt használja a vad kommunistázást - komolyan tör a "kiradírozásunkra". Ez az igyekezet tökéletes megfelel egész koncepciójának Nyilvánvaló, Szájer József sem partizánkodik, amikor az Európai Unióban egyik kezdeményezője a kommunista pártok betiltásának. Ha azonban a Fidesz programját vesszük górcső alá, nem találunk utalást a Kommunista Párt Kiáltványában lefektetett elvekre.(Ne tévesszen meg bennünket a csalárd populizmus.) Orbánék 1998-2002 közötti regnálása megmutatta igazi arcát.

Valójában a Fidesz éppen úgy a kapitalizmus híve, mint a mai magyar parlament bármelyik pártja. A különbség a frazeológiában, a módszerekben van, s abban, hogy ki-ki melyik tőkés érdekszövetség képviselője. Orbánék a jobboldali polgári konzervativizmus elkötelezettjei. Felfogásában sok elemét találjuk ugyanakkor a horthyzmusnak is. Élvezi a klerikális körök bizalmát, hiszen enélkül elképzelhetetlen lenne, hogy keretein belül - vele tökéletes egyetértésben - együttműködhetne az "önálló" Keresztény Demokrata Néppárttal.

A pártelnök "népbarát" megnyilatkozásait naivitás és bűn lenne komolyan venni, még taktikai megfontolásokból is. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy konkrét ügyek kapcsán nem támogathatnánk egy-egy akciójukat, ha meggyőződünk elhatározásuk komolyságáról, és a cél találkozik elgondolásainkkal.

Ez nem paktum, nem szövetség, csupán összehangolt eseti fellépés. (Ilyen együttes cselekvés egyébként adott helyzetben elképzelhető - sőt kívánatos lenne - az MSZP-vel is, például a nyomuló fasizmus visszaszorítására.)
Az időnként előforduló közös cselekvés azonban nem ment fel bennünket ellenségeink, vagy ellenfeleink elvi alapon történő bírálata, igazi karakterük leleplezése, és valódi törekvéseikkel szembeni fellépés alól.

Dávid Ibolya két ellenségével kívánt egyszerre "végezni", amikor összemosta a Fideszt a Magyar Kommunista Munkáspárttal, és a MKP-ot a Fidesszel. A MDF vezetése úgy akar voksokat szerezni a Fidesz rovására, hogy kimondatlanul is kommunizmussal vádolja meg a tőkés rendhez ragaszkodó orbánista szavazókat. Hogy az amerikai magyar emigráns közösség hitelt adott-e a messziről jött ember manipulációjának, nem tudom, mindenesetre félretájékoztatja és megzavarja hallgatóságát.

Ezzel az etikátlan és felelőtlen cirkuszi attrakciójával, Dávid Ibolya rálépett az általa korábban oly sokat bírált útra, nevezetesen: távlatai érdekében immár ő sem riad vissza az alaptalan, hazug lépésektől, hogy ellenfeleit hátrányos helyzetbe hozza. Ez az áldatlan jelenség politikai állapotainkra vet rossz fényt.

Hegedűs Sándor