Cikkek
 

Kádár János emlékére

Pártélet

Akik eltervezték és pribékeket fogak - nem sírásókat! -itt járkálnak a végkiárusításra szánt anyaföldön...

Akik kikaparták és meggyalázták itt élnek, közöttünk - meggyötört emberek között...

Akik bujkálnak, kezüket lelkiismeret furdalás nélkül, boldogan összedörzsölve, készülnek még valamire ellenünk... Nem spontán privatizációra, nem is a hatalom megragadására, hanem a lelkek gúzsbakötésére... Örökre nem sikerülhet ez sem ! Ne reménykedj burzsuj, áruló, hullarabló !
Kádár elvtársat „visszakaparták“, egy elvtelen senki akaratából !

A magyar népet is megalázták ezzel a tettel. Az egyetemes emberi értékeket taposták bele Kádár János koporsójába. Akaratlanul is odataposták az

Ember meghagyott csontjai mellé... Akik eltervezték, kiásták, visszakaparták, a lelkiismeret ítélőszéke előtt azonos terhet hordanak magukban, és soha nem nyernek bocsánatot.. Egyértelműen érzékeltetik velünk, hogy itt minden halottat tisztelni kell, aki nem kommunista. Felbolydul az úri tyúkketrec , ha csak érintőlegesen is valaki „bántani“ merészeli az áruló Nagy Imrét.

Lassan szentté avatják azokat, akik ide juttattak bennünket! A multik ölébe löktek rothadó szeméttel betakartak, import mocsokkal etetnek.

Jegyezzétek meg jól, hogy velünk sem lehet mindent megtenni! Marx és Lenin fog szíjat hasítani a bőrötökből.

Kádár elvtárs emléknapját is ellopták tőlünk! Vajnaik, Fratanolók - ócska senkik, áruló, lepukkant diplomások, akiknek nehéz a toll és nem könnyű a kasza ! A harci kürt szava legyen a mi emlékező muzsikánk. Kádár János is így akarná.

Fogarasi Zsuzsanna