Cikkek
 

Újabb törvénytelenségek a HANKOOK-nál - újabb munkáspárti tiltakozás

Pártélet

A kordonok mögé elzárt munkások, munkásbuszok

Azért jöttünk ide tiltakozni, mert a Hankook gyár tulajdonosai, az őket kiszolgáló magyar vezetők az augusztus 20-ai dolgoztatással ismét súlyosan megsértették a magyar törvényeket, a munkások alapvető jogait, s hogy kifejezzük a Munkáspárt szolidaritását a munkásokkal, a szakszervezettel - mondta bevezetőjében a gyár bejáratánál augusztus 27-én Vajda János alelnök.

A helyi és az országos sajtó képviselőinek Gilicze Attila elnökségi tag elmondta: a Munkáspárt a Szociális és Munkaügyi minisztertől követeli a sorozatos törvénytelenségek gyors kivizsgálását, s ha kell az állami támogatás visszavonását. A Munkáspárt arra bíztatja a dolgozókat és a vegyészszakszervezet, hogy munkaügyi bíróságon szerezzenek érvényt jogaiknak.

A gyár munkásai most is szimpátiával fogadták a Munkáspárt vezetőit, szakszervezeti munkacsoportjának fiatal aktivistáit, Tőke László KB-képviselő vezetésével ott lévő dunaújvárosi tagjait. Szívesen vették át A Szabadságnak a gyár ügyeivel foglalkozó lapszámát, a Baloldali Front röplapját a fiatalok foglalkoztatási problémáiról, s nyíltan beszéltek is gondjaikról.
Legalábbis az a 40-50 fiatal munkás, akik a közeli településekről személygépkocsival járnak dolgozni, s akik mind megálltak a már ismerős munkáspártiaknál.

A többieket valósággal elzárták a Munkáspárt aktivistáitól. Az újságírók is furcsállták, hogy a gyár bejáratát kordonnal zárták el, s külön kirendelt örző-védőkkel felügyelték.

A gyár vezetése a műszakváltásról kijövő munkások nagyobb részét, akik munkásbuszokkal járnak, most nem engedték kijönni a gyári bejáraton, hanem még bent buszokra szállították, s a hátsó kamion-bejáraton "csempészték" ki őket. A történtek is mutatják: ennél a gyárnál, mint sok multicégnél nagyon nincsenek rendben a dolgok, s bevett gyakorlat a munkások megfélemlítése.

A Munkáspárt szakszervezeti munkacsoportja a közeljövőben a munkásszállásokon is meg fogja keresni a dolgozókat.


Miről panaszkodnaka hankook fiatal munkásai?

A munkásokkal folytatott személyes beszélgetések is visszaigazolták, hogy valami nagyon nincs rendben a dél-koreai tulajdonú gyárban. Munkaügyi szabálytalanságok, be nem tartott ígéretek, szervezetlenség, a félelem légköre - nagyjából ezekről beszéltek. Őszintén szóltak ezekről a fiatal munkások, de tapasztalhattuk, hogy inkább csak akkor mertek megszólalni, ha a gyárból már nem láthatták őket, sem a főnökök, sem az őrző-védők.

Egy csokor abból, hogy mik is a konkrét panaszaik?
Kezdettől fogva késnek a fizetések, gyakoriak a ledolgozott munkaidő elszámolásának szabálytalanságai, főleg a túlórák kifizetésénél.
A munkaszervezés rendezetlensége miatt, sokaknak egy hónap alatt csak ötnél kevesebb szabadnapot biztosítottak
Nem ritkák az olyan esetek, hogy a dolgozóknak egyfolytában 16 órát kellett dolgoznia, például a váltótársa megbetegedése esetén.
Azok, a főleg fizikai munkások, akiket például Szabolcsból, Borsodból, Csongrádból toboroztak, s akik közül többen felszámolták az ottani egzisztenciájukat - esetleg eladták a lakásukat is -, az ígéretek ellenére nem kapják meg az albérlettámogatást, s ez sokat elvisz az egyébként még megfelelő fizetésből
A naponta messzebbről, például Veszprémből utazóknak a felvételkori igéretek szerint "kilóméterpénz" járna, ami azonban szintén elmaradt
A Pünkösd vasárnapi foglalkoztatás után most itt volt az augusztus 20-ai törvénytelen dolgoztatás.
Általában is aggasztja a munkásokat, hogy a gyárvezetés be kívánja vezetni a magyar munkajogi szabályokkal ellentétes úgynevezett 6+2 napos munkarendet.
Aztán a legsúlyosabb: a szakszervezeti tagok utáni nyomozás, a máris előfordult törvénytelen elbocsátások. Ahogy a munkások fogalmaztak: a tulajdonosok és az őket kiszolgáló magyar gyárvezetők úgy félnek a szakszervezettől, mint a tűztől, ezért akadályozzák minden eszközzel a legális működését.