Cikkek
 

Cselédség a XXI. századi Magyarországon

Vélemény

Uradalmi cselédek a ‘30-as évek Magyarországán

A felsőtárkányi szervezetünk augusztusi taggyűlésén egyik elvtársunk igen tanulságos felszólalását hallgathattuk meg, aki a nyári munkáját a település határában elterülő szőlészeti és borászati gazdaságban töltötte.

Elmondta: a gazdaságban, amely egy szocialista úr tulajdonában áll, virágzik a feketemunka. Csak a magasabb beosztásban lévőket jelentik be, a többi munkást már nemigen.. Nem kell különösebben ecsetelni, hogy ez milyen következményekkel jár, milyen mértékű kizsákmányolása a dolgozóknak.

A tagságot megdöbbentette az élménybeszámoló. Kimondták: elfogadhatatlan, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon, akárcsak a Horthy-rendszerben jött-ment, tehetségtelen, kapzsi és jellemtelen alakok kiskirálykodnak.

Aztán a ráadás: az ominózus gazdaság - illetéktelenül - tájvédelmi körzetben üzemel. Alatta értékes, kristálytiszta karsztvízkészlet található. A szőlőültetvényt pedig erős permetanyagokkal vegyszerezik a kártevőkkel szemben, amelyek leszivárognak a talajba, s a vízkészletbe is.

Ez vajon miért nem tűnik fel a hatóságoknak?! A válasz egyszerű: a tulajnak jók az "összeköttetései".

Apropó összeköttetések: a tavalyi 2006-os országgyűlési választások alkalmával az itt dolgozó munkásoknak MSZP-s kampánykiadványokat kellett terjeszteniük, különben a "kegyelmes úr" elbocsátotta volna őket.

Aki gyakran alkalmazottai alapvető emberi jogaira is fittyet hány. Akinek, ha ilyet egyáltalán szóba hoznak, hetykén csak annyit válaszol: "csinálok az alkotmányra".

Hát még a legalapvetőbb munkavédelmi törvényeket sem tartják itt be. Elvtársunk szemtanúja volt, hogy egy középkorú, egyébként is rossz egészségi állapotú nődolgozót arra köteleztek, hogy mindenféle védőfelszerelés nélkül kövesse az éppen permetezést végző traktort.

Sajnos a mai Magyarországon ez a tendencia csak erősödik. Nekünk, kommunistáknak feladatunk, sőt küldetésünk fellépni e folyamattal, az embertelenséggel szemben.

Juhász Norbert(19)
KB-tag

Mit írtak a ‘30-as évek cselédségéről

Az agrártársadalom legalján álltak a cselédek, akik semmilyen földdel, birtokkal nem rendelkeztek.

Őket is négy csoportra lehetett osztani: uradalmi és gazdacselédek, ők voltak a béresek és a szolgák; háztartási cselédek; summások; részesek és napszámosok.

A mezőgazdaság legújabb kori gépesítése előtt a nagyobb és a belterjesebben művelt birtokokon nem volt elegendő a tulajdonosok és a bérlők családi munkaereje, ezért a folyamatos (például állattartási) tennivalókra állandó, az időszakos (például aratási, cséplési) munkacsúcsokra pedig ideiglenes alkalmazottakat fogadtak.

A házi cselédek (háztartási alkalmazottak) régtől fogva olyan tehetősebb munkaadóknál szolgáltak, akik megengedhették maguknak, hogy otthoni tennivalóik egy részét vagy akár egészét is állandó alkalmazottakra hárítsák. A nemek közötti hagyományos munkamegosztás alapján az otthoni, illetve a háztartási munkákat a nők végezték, ennek megfelelően az úgynevezett belső cselédség soraiban kevés volt a férfi.

A summások huzamosabb időre fogadott szerződéses idénymunkások, akiknek bérezése a vegyes mezei munkáknak megfelelően szintén vegyes: idő- és teljesítménybér, terményrész volt, s ezeken kívül többnyire ellátmányt (szállást, élelmet) is kaptak. Elnevezésük utalt például az időbérre (hónapos, hónapszámos stb.), és egyéb rokon munkáskategóriákra, mindezeket fokozatosan kiszorította a summás szó, mely egyszerre utal a végösszegre (summa = összeg), valamint a csoportos bérezésre is.

A mezőgazdasági munkacsúcsokra (például aratásra-cséplésre) és a különféle alkalmi tömegmunkákra (például kapálásra) úgynevezett szabad mezei bérmunkások szerződtek. Táboruk sokkal népesebb volt, mint például a cselédeké és a summásoké, létük viszont sokkal bizonytalanabb.