Cikkek
 

Egy szatellit párt szövetségi politikájáról

Vélemény

Vajnaiék Bátonyterenyén - az MSZP oldalán
Vajnaiék Bátonyterenyén - az MSZP oldalán

Gáti Sándor, a Munkáspárt-2006 képviseletében kifejtette álláspontját szervezete szövetségi politikájáról, (Népszabadság, augusztus l6. Alulnézetből).

Ebből a kis dolgozatból világosan látszik, hol állnak Vajnai Attiláék a két nagy ellenfél (MSZP-Fidesz) közötti küzdelemben. Már a cikk címe is vitára ingerel: Alulnézetből. Olyan benyomást kelt, mintha az alul lévők csak az említett két párt között választhatnának.

Csupán két erő között, melyből egyik sem népbarát, mindkettő a burzsoázia érdekképviselete, a rétegekre tagolt uralkodó osztályok különböző csoportjainak "szószólója". Ám, szerinte ebben a kényszerhelyzetben nem tehetnek mást, mint hogy a "kisebbik rossz" mellett döntsenek.

Az MSZP valóban a kisebbik rossz lenne? A tapasztalatok nem ezt bizonyítják, noha a cikkíró "nagy teret" szentel a szocialisták érdemeinek ecsetelésére. Itt két, különböző hangsúlyokkal és prioritásokkal operáló jobboldali pártról kell beszélnünk.

A jobbra tolódó szocialisták - feladva korábbi nézeteiket - egyre nacionalistábbak, ellenforradalmibbak, antikommunistábbak, a nemzetközi globális nagytőke kiszolgálásában egyre szervilisebbek lettek.

Ne essünk áldozatul a "szolidaritás", az "igazságosság" megtévesztő retorikájának. Kétségtelen a Fidesz - a hatalomból történt kirekesztettsége miatt - agresszívabb, de az Európai Unióhoz való tartozás határokat szab ennek. Gondoljunk arra, hogy Horthy, a hatalom megszerzése érdekében, az Antant nyomására mennyi engedményt tett a nyugati demokráciáknak. Ami pedig a gazdaságpolitikát illeti a Fidesz aligha "überolhatja" a szocialisták teljesítményét.

Sajnálatos, hogy Gáti Sándor - kissé lebecsülve a tömegekben rejlő potenciális erőket - csak két nagy pártban képes gondolkodni: vagy az egyik, vagy a másik. Pedig távlatokban létezik egy "harmadik" erő is (a dolgozó tömegek), mely mindkettővel szembeállítható. Ez kétségtelen rendkívül időigényes munkát követel. Energiánkat nem arra kellene pazarolni, hogy abban versenyezzünk: ki szolgálja legjobban egyik, vagy másik nagy pártot, hanem összefogva igyekezzünk megnyerni (szervezéssel, felvilágosító munkával) a proletariátust, a dolgozó parasztságot és az értelmiséget. Három év alatt lehetne e téren bizonyos eredményeket elérni.

Nem lenne helyes rábeszélni a dolgozók millióit arra, hogy olyan pártokra szavazzanak, amelyek velük szemben álló osztályérdekeket képviselnek.

Ezúttal természetesen nem a szocialista forradalomról lenne szó, hanem a demokráciának egy olyan válfajáról, melyben a dolgozóknak is szavuk lehetne a nagypolitikában.

Itt szerepük van az MSZP-Fidesz blokktól balra álló, különböző színezetű progresszív erőknek, pártoknak, szervezeteknek, melyek - az egyenjogúság szellemében - együttműködnének a közös ügy platformján.

A burzsoázia elvtelen, szolgalelkű - hamis érvekkel alátámasztott - kiszolgálása helyett a dolgozók érdekeit kell szem előtt tartanunk, még akkor is, ha forintokban kifejezve ez kevésbé kifizetődő.

Hegedűs Sándor