Cikkek
 

A Magyar Szociális Kórum Kerekasztalának közleményéből
Demokratikus összefogással a Gyurcsány-kormány antiszociális politikája ellen

Hírek

A Munkáspárt is csatlakozott az MSZF 2007. június végi felhívásához, amely az egészségügyi biztosítási rendszer privatizálásának megakadályozására szólított fel. A több szakszervezetet, egészségügyi szakmai szervezetet és civilszervezeteket tömörítő együttműködés az augusztus 26-ai közleményében újabb cselekvésre szólít fel.

Széles társadalmi összefogással, egymás iránti szolidaritással, tömeges kiállással gátat lehet vetni a Gyurcsány-kormány antiszociális politikájának, és a társadalom valódi érdekeit szolgáló politikával felváltani. Ezért a Szociális Kerekasztal támogatásáról és szolidaritásáról biztosít minden olyan kezdeményezést, amely arra irányul, hogy megvédjék a társadalombiztosítás szolidáris elvű rendszerét, megakadályozzák a TB üzleti alapokra helyezését, viszszavonják a Molnár Lajos nevével elhíresült egészségügyi csomagtörvényt, megakadályozzák az Országos Egészségügyi Pénztár felszámolását, a maradék közösségi vagyon privatizálását.

A Szociális Kerekasztal körül helyet foglaló társadalmi szervezetek, szakszervezetek és politikai erők képviselői örömmel állapították meg, hogy széles visszhangra talált a lakossághoz intézett június 29-i felhívásuk, melyben a társadalmi cselekvés eszközéül javasolták a tiltakozás minden lehetséges demokratikus formáját, beleértve a tömegmozgósítást is. Megerősítették, hogy aláírásgyűjtéssel is támogatják azokat a népszavazási kezdeményezéseket, amelyeknek célja a társadalombiztosítási rendszer és a kórházi ellátás privatizálásának megakadályozása, és a vizitdíj eltörlése.

Vidéken még a nyáron demonstrációk szerveződtek ennek szellemében, ősszel pedig országszerte további tiltakozó megmozdulások várhatók.

Ezek sorában a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) tüntetése következik Budapesten, szeptember 8-án délelőtt, a Parlament előtt.

Az MSZF Kerekasztala teljes támogatásáról és szolidaritásáról biztosítja ezt a megmozdulást, és arra szólítja fel a lakosságot, hogy csatlakozzon hozzá, és juttassa kifejezésre a társadalom ellenérzését a Gyurcsány-kormány társadalompolitikájával szemben. .

A Kerekasztal támogatásáról biztosítja az Élőlánc szeptember 8-án délután tartandó felvonulását is a közvagyon védelmében. Ne hagyjuk, hogy megfosszanak minket a közösségi vagyon maradék 20 százalékától is!

A Szociális Kerekasztal úgy döntött, hogy az emberi jogokért folytatott harcának keretében támogatja a "Charta a szabad vasárnapért" kezdeményezést, mely arra irányul, hogy visszaadják az embereknek pihenőnapjukat, hiszen az EU egyetlen országában sem dolgoznak annyian vasárnaponként, mint hazánkban.

A Magyar Szociális Fórum Kerekasztala úgy foglalt állást, hogy a civil mozgalomnak továbbra sem szabad pártpolitikai érdekek szolgálatába szegődnie, hanem a társadalmi érdekeket kell képviselnie, társadalompolitikát kell folytatnia a szó nemes értelmében. Arra kell összpontosítania, hogy érvényre juthassanak az emberi és a társadalmi jogok. Ennek az elsődleges célnak a szem előtt tartásával kell megválasztania alkalmi és/vagy tartós szövetségeseit, köztük olyan politikai erőket és pártokat, amelyek tettekkel bizonyítják kiállásukat az ember és közösségei javára, konkrét kérdésekben.

Az MSZF Szociális Kerekasztala köré invitálja mindazokat a tisztességes szándékú szervezeteket és személyeket, akik nyitott, demokratikus szellemben készek a társadalom és a nemzet javára cselekedni.

Budapest, 2007. augusztus 26.