Cikkek
 

A Központi Bizottság határozata a Munkáspárt 2008-as feladatairól

Pártélet

A párt elnöke és a két alelnök a munkaértekezleten

1. A Központi Bizottság megállapítja, hogy a magyar tőkés rendszer válságban van. Magyarország a nemzetközi versenyben egyre inkább elmarad a környező országoktól. Visszaüt a magyar kapitalizmus azon sajátossága, hogy más országoktól eltérően nálunk meghatározó súlya van a multinacionális tőkének. A szocialista-liberális kormány a válság leküzdését abban látja, hogy még nagyobb előnyökhöz juttatja a multinacionális tőkét, és olyan területeket áldoz fel, mint az egészségügy, amelyek alapvetően károsítják az embereket.

A kormány politikája lehetetlen helyzetbe hozza a munkásokat, a dolgozói rétegeket. Ugyanakkor tönkreteszi a magyar vállalkozói réteget, az értelmiséget. Ez a politika súlyos kárt okoz a magyar társadalom egészének, sérti alapvető nemzeti érdekeinket.

A Központi Bizottság megállapítja, hogy az elmúlt időszakban kiéleződött a tőke és a munka közötti ellentét. Az elégedetlen dolgozói rétegek és szervezeteik egyre több formában fejezik ki véleményüket. Több a sztrájk, jelentősek a szakszervezeti megmozdulások, megélénkült az osztályharc.

A Központi Bizottság úgy látja, hogy a jelenlegi kormány nem fogja megváltoztatni népellenes politikáját. A Munkáspárt szükségesnek tartja új kormány mielőbbi létrehozását.

A Központi Bizottság - a 22. kongresszuson elfogadott politika alapján - egyetért azzal, hogy keresni kell az együttes gondolkodás és együttes cselekvés lehetőségét minden civilszervezettel, szakszervezettel, politikai párttal és mozgalommal, amely fellép a Gyurcsány-kormány népromboló politikája ellen, és küzd a magyar gazdaság, a kultúra, az oktatás értékeinek megőrzéséért, a nemzeti érdekek érvényesítéséért.

Feladat:

A Központi Bizottság megbízza az Elnökséget: vegye fel a kapcsolatot az együttműködésre kész szakszervezeti tömörülésekkel és ágazati szakszervezetekkel. Legyen kezdeményező a civilszervezetek irányába.
A Központi Bizottság szükségesnek tartja, hogy a párt fokozottan figyeljen az érdekképviselet nélküli dolgozók gondjaira.
A Központi Bizottság szükségesnek tartja, hogy tárjuk fel a falun, kistelepüléseken, agrárlakosság között végzendő munka új eszközeit.
A Központi Bizottság egyetért azzal, hogy a Munkáspárt saját zászlója alatt, de közösen lépett fel a KNDP-vel az üzletek vasárnapi nyitva tartása ellen, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetséggel pedig a kórházak bezárása ellen. A Központi Bizottság a jövőben is szükségesnek tart hasonló lépéseket.
A Központi Bizottság szükségesnek tartja, hogy a párt megyei és budapesti szervezetei építsenek ki kapcsolatot a helyi politikai élet tényezőivel, és keressék a pragmatikus együttműködés lehetőségét minden olyan kérdésben, ami a dolgozó emberek érdekeit érinti.
A Munkáspárt támogatja a kiírás előtt álló népszavazást, és aktív részvételre biztatja a társadalmat.

2. A Központi Bizottság áttekintette a párt 22. kongresszusa és a Központi Bizottság azt követő határozatai végrehajtásának menetét. Megállapította, hogy a párt tagsága és vezető szervei előreléptek a hatékonyan működő, fegyelmezett marxista-kommunista párt, centralizált harci szervezet létrehozásában.

Ugyanakkor messze vagyunk a kívánatos céloktól. A párt szervezetei lassan működnek, jelentős lemaradások vannak a határidők betartásában, egyes határozatok egyáltalán nem teljesülnek.

Feladat:

A Központi Bizottság felhívja minden pártszervezet és párttag figyelmét: a párt politikájának, és közösen hozott határozatainak maradéktalan végrehajtása a párt létérdeke. Ettől függ emberi és anyagi erőink mozgósítása, gyakorlatilag a párt jövője.

3. A Központi Bizottság megállapította, hogy meg kell erősíteni a párt irányító szerveit.

Feladat:

Ennek érdekében szükségesnek tartja, hogy a Központi Bizottság áttekintse a párt káderhelyzetét és döntsön a szükséges változtatásokról.
A Központi Bizottság szükségesnek tartja, hogy a megyei és budapesti elnökségek rendszeresen ülésezzenek, folyamatosan szervezzék a pártmunkát.
A Központi Bizottság szükségesnek tartja több megyei szervezetben a fiatalítást és a szervezeti élet megerősítését.

4. A Központi Bizottság a 2008-ban alapvető feladatnak tekinti a KB-képviselők tevékenységének javítását.

Feladat:

Ennek érdekében meg kell találni a KB-képviselőket ott, ahol még nincsenek.
A pártelnöki látogatásokat a választókerületi székhelyekre, városokra, és a környező településekre kell koncentrálni.
A 2007. évi kedvező tapasztalatok alapján meg kell szervezni a dunántúli KB-képviselők tanácsokozását.
Az év második felében meg kell szervezni a KB-képviselők újabb éves találkozóját.
A Központi Bizottság szükségesnek tartja, hogy a KB-képviselők szerepeljenek az esetleges időközi választásokon.

5. A Munkáspárt a jövőben is alapvető feladatának tekinti a Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági Szövetséggel való együttműködést.

Feladat:

Ennek érdekében az Elnökség segítse elő a Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági Szövetség kongresszusának eredményes megszervezését.
Segítse a Front vidéki és budapesti szervezeteinek megerősítését.
Támogassa, hogy a Baloldali Front még aktívabban kapcsolódjon be a párt belpolitikai tevékenységébe, legyen cselekvő részese a társadalmi kapcsolatok bővítésének.

6. A Központi Bizottság megállapítja, hogy A Szabadság ma a párt legfontosabb agitációs eszköze, és egyben kiemelt szerepet tölt be a párt szervezésében. A Központi Bizottság köszönetet mond a szerkesztőségnek.

Feladat:

A Szabadság nyomdai megjelentését folytatnunk kell.
2008-ban el kell érni, hogy egyre több pártonkívülit nyerjünk meg a lap előfizetőjének.

7. A Központi Bizottság változatlanul létfontosságú feladatnak tekinti a párt anyagi hátterének javítását.


Feladat:

Az Elnökség tegyen javaslatot a pénzgyűjtés új módszereire.

8. A Központi Bizottság kiemelkedően fontos feladatnak tekinti a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom hagyományainak ápolását.

Feladat:

A Központi Bizottság támogatja a budapesti kommunisták akcióját a Fiumei temetőben nyugvó munkásmozgalmi hősök sírjának gondozására.
A Központi Bizottság kéri a párt vidéki szervezeteit: keressék meg a térségben lévő munkásmozgalmi sírokat, és lehetőség szerint vegyék gondozásba.
Emlékezzünk meg a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 160. évfordulójáról (1848. február 21.). Február 23-án a Központi Bizottság tartson ünnepi ülést, amelyre hívjon meg hazai és külföldi baloldali személyiségeket.
Emlékezzünk meg Marx születésének 190. évfordulójáról (1818. május 5.).
Emlékezzünk meg a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 90. évfordulójáról (1918. november 24.) A Központi Bizottság tartson ünnepi ülést. Az Elnökség szervezzen vándor-fotókiállítást.
2008-ban, a pártoktatás középpontjában e három kérdés legyen. Az Elnökség a szükséges anyagokat készítse el, és juttassa el a párthoz.
Emlékezzünk meg a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesülésének 60. évfordulójáról. (1948. június 12.)

9. A Munkáspárt folytassa eddigi nemzetközi munkáját.

Feladat:

Fordítsunk nagyobb figyelmet arra, hogy a testvérpártok jobban ismerjék és értsék a magyar belpolitikai fejleményeket, a Magyar Kommunista Munkáspárt politikáját.
2008-ban kerüljön sor látogatásra Szíriában, a KNDK-ban, Kínában.
Folytassuk a kapcsolatok építését a venezuelai forradalmi erőkkel.
A Munkáspárt aktívan támogassa a kommunista és munkáspártok nemzetközi együttműködését, vegyen részt a 2008. évi találkozón.
A Munkáspárt állandó képviselői útján vegyen részt az Európai Baloldali Párt munkájában.

Budapest, 2007. december 15.