Cikkek
 

A baloldal internetes fellegvára

Pártélet

Az elmúlt 17 év tapasztalatai alapján jogosan mondhatjuk, hogy azé a hatalom, akié a média. Egészen pontosan szólva, a tőkés erők megszerezték a politikai hatalmat, és most a médiát használják az egyik fő eszköznek a hatalom megtartására. A rendszerváltó tőkés pártok mára kiépítették médiabirodalmaikat. Ezeket felhasználva magyarok millióinak politikai gondolkodását befolyásolják a különböző pártlapok, és párttelevíziók, melyek óriási hatással vannak a tömegekre.

A Munkáspárt helyzete kiszolgáltatott. Pártunk folyamatos politikai nyomásnak van kitéve azzal, hogy elhallgatnak minket, pártunk elnökét pedig ritkán hívják meg a televíziókba, akkor is csak pár percre, a műsorvezetők stílusáról nem is beszélve. Azért szólok csak a televíziókról, mert beigazolódott egy másik feltételezés is: akit látni a televízióban, az van, akit nem, az meg nincs! Médiaszereplésünk gyakoriságát, tartalmát és hosszát a kapitalisták határozzák meg. Ugyan vannak erőfeszítések arra vonatkozólag, hogy a Munkáspárt is hallassa a hangját, de pénzhiány miatt, korlátozottak a lehetőségeink, így, szinte behozhatatlan lemaradásaink vannak a kommunikáció terén.

Működik A Szabadság újság, de ennek terjesztése nehézkes, ráadásul hetilap, pártlap, az összlakosságot nézve kevés emberhez jut el. Vannak megyei internetes honlapok is, de szerepüket tekintve egyik sem nevezhető "tömegtájékoztató" lapnak, inkább a helyi pártéletet és eseményeket tematizálják. Pártunk vezetői próbálkoznak sajtótájékoztatókat tartani, különböző politikai fórumokon megjelenni, de ezekről a média vagy ad tájékoztatást, vagy nem, tehát megint csak ki vagyunk szolgáltatva. Nekünk ezen változtatni kell, és van lehetőségünk, hogy változtassunk!

Alternatív kommunikációs lehetőség


A fejlett nyugati országokban az emberek egyre inkább elfordulnak a hagyományos sajtóorgánumoktól, és az internethez, ezen belül is a hírportálokhoz és a blogokhoz, nyúlnak, ha tájékozódni akarnak. Ez a tendencia annak köszönhető, hogy egyrészt hiteltelenné vált a média, másrészt pedig olyan modern kommunikációs társadalom alakult ki, hogy gyorsabb, könnyebb és megbízhatóbb a tájékozódás az internetet használva. Jó példa erre az a felmérés, amelyet az USA-ban történt egyetemi lövöldözés kapcsán készítettek neves közvélemény-kutató cégek.

A felmérés azt mutatja, hogy a megkérdezettek 80%-a elsősorban az interneten keresztül, és a neten kerestek különböző írásokat és véleményeket az ügy kapcsán. Ami az USA-ban megtörténik - pozitív és negatív értelemben egyaránt - bizonyos idő múlva Magyarországon is kialakul. Így van, így lesz ez a kommunikációs (internetes) társadalommal is, amely elvárja, hogy minőségi szinten tájékoztassák az embereket a közügyekről (is).

A kommunikációs/internetes társadalom Magyarországon

Ma Magyarországon egyre több háztartásba vezetik be az internetet. Azonban az internet még mindig újkeletűnek tekinthető, az idősebb korosztály - egy kis túlzással - a megtestesült gonoszt látja benne.

Ha a politika szemszögéből nézzük az internet szerepét a magyar viszonyok között, azt mondhatjuk, hogy a politikai pártok nincsenek rákényszerülve az USA-ban létfontosságú hírportálok működtetésére. Miért nem? Azért, mert a magyar kapitalizmus még fiatal, az emberek még hisznek a Népszabadságnak, vagy a Hír TV-nek.

A hagyományos média, kitűnően működik annak ellenére, hogy nálunk is egyre erősebb az USA-ban érzékelhető tendencia. Ahogyan egyre inkább kiábrándulnak az emberek a pártok szócsöveiből, ahogyan rájönnek, hogy a sajtó hazug, hiteltelen, a magyarok is az internet felé fognak fordulni éppúgy, mint az USA-ban.

A következő évtizedekben tehát az, aki hatalmat akar, minél több internetes képviselet létrehozására fog törekedni. Mindezt azért volt szükséges leírni, hogy belássa minden elvtársunk kortól függetlenül, hogy a párt fennmaradásának egyik meghatározó feltétele az, hogy mennyire sikerül kiépítenünk a Munkáspárt internetes hálózatát, javítva ezzel a kommunikációt! Az internet tehát új fegyver lehet a párt kezében!

Munkáspárti lehetőség az interneten

Kérem, senki se értse félre az összehasonlítást! A következő példa azonban jobban rádöbbent sürgős teendőinkre. A Jobbik is hasonló helyzetben van, mint a Munkáspárt. Jellemző a pénztelenség (bár ők kapnak állami támogatást és feltételezem, hogy külföldről is pénzelik őket), szervezetileg mégis egyre erősebbek, tudnak embereket mozgósítani. Miért is? Sok tényező játszik szerepet, de én most csak egyet veszek, a kommunikációt.

Elég, ha megnézzük a Jobbik honlapját, vagy a Kuruc.Infot. Igényes, jól megszerkesztett, tartalmas, esztétikailag minőségi honlap. Még egyszer mondom, hogy most nem a politikai tartalomról beszélek.

A Jobbik vezetői rájöttek arra, hogy ők is kiszolgáltatottak a tájékoztatás terén, őket is elnyomja a két nagy párt kommunikációs harca.

A Jobbik azzal, hogy létrehozta a Kuruc.infot a kommunikáció szempontjából átalakult egy internetes párttá. Nyilatkozatait, híreit, álláspontjait, írásait nem a TV-ben vagy a sajtóban jelenteti meg (nem is tudná), hanem a Kuruc.Infon. Egész tájékoztató rendszerét az internetre alapozza. A jövő technológiáját használják, a jövő propaganda és tájékoztatási módszereit alkalmazva építik tovább a pártjukat.

A hazai baloldal - eltekintve néhány kísérlettől - például: Rednews, Magyar Munkás - nem mutat kézséget arra, hogy a baloldali érzelmű emberek számára elindítsa az internetes baloldal hírportálját, felépítse az online tájékoztatás baloldali fellegvárát. A Rednews és a Magyar Munkás csődöt mondott, helyettük nem indult semmi.

A baloldalon a Magyar Kommunista Munkáspárt lehetne az első, aki létrehozza internetes és országos hírportálját. Ez mérföldkő lenne a magyar baloldal és ez által a magyar kommunista mozgalom életében. Ha a Munkáspárt is áthelyezné kommunikációját az internetre, ha a Munkáspárt is képes lenne hatékony és színvonalas oldalt indítani, megváltozhatna a választók és a Munkáspárt kapcsolata, hiszen a pártunk sokkal nyitottabbá válna, modernizálódna a kommunikáció, fellendülne a mozgalom, nagyobb érdeklődés venné körül a pártot. Ismét mi lehetnénk az elsők a baloldalon, akik újat tudnak felmutatni!

A netet használva széles befolyással lehetnénk a baloldali érzelmű emberekre, szoros kapcsolatban állhatnánk velük, teljesülne az a régi vágyunk, hogy tömegesen tudjunk embereket tájékoztatni baloldali szemszögből!

A Magyar Kommunista Munkáspártnak tehát, meg kell teremtenie a baloldal internetes fellegvárát, a baloldali hírportál!

Cs.M.