Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes!

Elmélet

Európai Baloldali Párt

Az Európai Baloldali Párt több körülmény együttes hatásaként jött létre. Egy, 1990-91-ben, a kelet-európai országokban megdöntötték a szocializmust. Ennek következtében az egykor nagy keleti pártok többsége lényegesen meggyengült.

Kettő, Nyugat-Európában a keleti összeomlás csökkentette a pártok támogatói körét, számos pártot arra késztetett, hogy alkalmazkodjon a kapitalizmushoz, feladja klasszikus kommunista álláspontját. Ez annál is inkább könnyű volt, mivel a szocialista országok gyakorlatát megkérdőjelező úgynevezetett eurókommunista felfogás mindig is erős volt.

Három, az Európai Unió bővítése még egy új kérdést is felvetett: képes-e az európai kommunista mozgalom keleti és nyugati része összefogni, és milyen mértékben.

Négy, a mozgalom fejlődésére hatással van az a körülmény is, hogy a tőke erői az elmúlt években átfogó támadást indítottak a kommunista mozgalom ellen. Ennek része az a törekvés is, hogy a tőke az erre kész pártokat beolvassza az „európai politikai pártcsaládokba“.

Az Európai Baloldali Párt a 2004-es európai parlamenti választások előtt jött létre. Jelenleg 19 tagja van, köztük olyan jelentős európai pártok, mint a német Bal Párt, az olasz Rifondazione, a Francia Kommunista Párt, a spanyol Egyesült Baloldal és a Spanyol Kommunista Párt. 11 párt megfigyelői státuszban vesz részt a munkában. A szervezet nem kommunista szervezet. A tagok között vannak ugyan kommunista pártok, de a többséget baloldali szocialista, újbaloldali és más reformista pártok alkotják. A párt alapítói a szocialista országok korábbi gyakorlatát eleve sztálinistának minősítették.

Ezt a cseh kommunisták nem fogadták el, és ma is csak megfigyelőként vannak jelen. A legnagyobb nyugat-európai pártok, a portugál és a görög kommunista párt semmilyen formában nem támogatják a szervezetet.

Az Európai Baloldali Párt számos akciót szervez, többek között az EU igazságtalanságai, a közkiadások csökkentése, a kórházak és közszolgálatok privatizálása ellen. A szervezet a tőke ellen folytatandó osztályharcot elutasítva a mozgalom feladatát "új európai politikai kultúra" kialakításában látja.

Kommunista és munkáspártok nemzetközi találkozói

A Görög Kommunista Párt a nemzetközi mozgalom legelkötelezettebb marxista és internacionalista pártjai közé tartozik. Az internacionalista együttműködés szellemét és hagyományait évtizedek óta ápolják. A görög kommunisták a 90-es évek vége óta minden év májusában Athénbe tanácskozásra hívták a világ számos kommunista és munkáspártját. A kapitalizmus elleni harc időszerű kérdéseivel foglalkoztak, a mai helyzet jellemzésétől kezdve, a kelet-európai összeomlás okainak vizsgálatán át, egészen a szakszervezeti munka kérdéséig.

2004-ban az Európai Baloldal Párt megalakulásakor nyilvánvalóvá vált, hogy Európa nagy kommunista pártjai között nincs egyetértés. A Francia KP, az olasz kommunisták, a német Bal Párt, a spanyol Egyesült Baloldal lényegében revízió alá vették a szocialista országok történetét.

Megakadályozták, hogy a pártok európai összefogásához csatlakozzanak olyan nagy pártok, mint az orosz, az ukrán kommunisták. A volt szocialista országokból csak az új EU-tagállamok pártjait fogadták el. A tőke elleni harcot egyre inkább felváltották a tőkéhez, az EU-hoz való alkalmazkodás politikájával. Ebben a helyzetben a Görög KP nem csatlakozott az új párthoz. Példáját követte a Portugál KP és a ciprusi AKEL is.

A görög és a portugál kommunisták azonban nem szánták rá magukat a teljes szakításra. Nem hoztak létre egy másik európai jellegű pártot.

Ugyanakkor rendszeressé tették a Kommunista és Munkáspártok Nemzetközi Találkozóit. 2005-ben Athénban, 2006-ban Lisszabonban, 2007-ben pedig Minszkben volt találkozó.

A megelőző athéni találkozókkal együtt a minszki immáron a kilencedik találkozó volt. A minszki találkozón a világ 72 pártja vett részt. Újdonsága volt, hogy jelen volt a Kínai KP is.

A találkozókat a Munkacsoport készíti elő, amelyben a legnagyobb pártok vannak. Működik egy szerény Szolidaritási Alap is. Ez az alap könnyíti meg a legszegényebb pártok részvételét.

A Magyar Kommunista Munkáspárt az internacionalista szolidaritás és együttműködés híve. Csatlakozott az Európai Baloldali Párthoz, mert - bár mi sem értünk egyet számos alapvető elvi tételükkel - ez a párt mégis sok pozitívummal is rendelkezik.

A Munkáspárt rendszeresen kifejti véleményét, és igyekszik legalább taktikai kérdésekben befolyásolni. A Munkáspárt részt vesz a Kommunista és Munkáspártok Nemzetközi Találkozóin is. Minszkben kezdeményeztük a sokoldalú együttműködés kibővítését ideológiai kérdésekre, és a meglévő szervezetek intézményesítését. A Munkáspárt sürgeti új nemzetközi együttműködési szervezet, új Internacionálé létrehozását.