Cikkek
 

Egy évforduló kapcsány
1918. november 24.

Vélemény

Az alábbi írás kissé megkésve kerül lapunkba. Solymár Tamás elvtárs szubjektív hangütésű, szenvedélyes sorai azonban így is aktuálisak. Aktuálisak azokban a napokban, amikor pártunk újjászületését ünnepeljük. S azért is, mert előre emlékeztetnek: jövőre, 2008-ban jeles, 90. évfordulója lesz annak, hogy megalakult a Kommunisták Magyarországi Pártja.

Kedves Elvtársak, Pártolótagok, Rokonszenvezők!

Azoknak szól ez a - levél jellegű - írás, akik számon tartják, akiknek jelentős és magukénak vallják 1918. november 24-ét, a Kommunisták Magyarországi Pártjának születésnapját. Szüleink, nagyszüleink ifjúságára, fiatalságára is emlékeztet. Kedves nekünk, akik magunk is már nagyszülők vagyunk.

Felnőtt gyerekeink és az unokák csak tőlünk vehetik át - igazságában tisztán - ennek a napnak örökségét, népünk kommunistáinak pártját, a Magyar Kommunista Munkáspártot.

89 éve él a párt. Forradalmi hullámhegy és ellenforradalmi hullámvölgy viszonyai között, háborúban és békében, munkás-paraszt hatalomban és tőkés hatalomban. Élt, él és élni fog. Él, mert a magyar nép egyetlen reggelen sem riadhat arra, hogy nincs aki védelmezze, nincs aki küzdelmeiben vezesse, hogy reménytelenül ki van szolgáltatva a tőkés kizsákmányolásnak, a pénz diktatúrájának.

Ezért tartunk ki hűségesen a párt mellett. Ezért ragaszkodunk a párthoz, párttagságunkhoz, pártolótagságunkhoz. Ezért éltetjük a pártot fáradságunkkal, pénzünkkel, fegyelmünkkel, egységünkkel. Ezért őrizzük és adjuk tovább eszménket, a hazai földön 89 éve született leninizmust.

Következetes letéteményese vagyunk a történelmi folytatásnak. Reánk vár ismét a munkásság osztályba szervezése, hogy képes legyen meghatározó súllyal küzdeni a munkáért, a kenyérért, jogaiért. A munkásosztály nem tűrheti, hogy kisemmizzék természetes szövetségesét, a termelő parasztot, kedvét szegjék az állattartó gazdáknak sohanapján teljesülő ígéretekkel. Kormányígéretekkel nem lehet jól tartani sem az embert, sem a jószágot.

Becsapták a hazai kis- és középvállalkozókat, a vállalkozó családokat. Ez a rendszer nem nekik kedvez, hanem a külföldi nagytőke vállalatainak.

Azokat kényezteti. A kapitalista berendezkedés bűne és gyengesége, a Horthy-rendszerből hírhedt „állástalan diplomás“. Tanult szakembereink védelmet érdemelnek és megbecsülést, a munkásság szolidaritását. A tudomány közkincs. Mégis kisajátítják, hogy pénzért, nem is kevésért, árusíthassák. A tandíj - nevezzék bárhogyan - kegyetlen osztálypolitika. A szegényember gyermekét kizárja a tudásból, mert a tudás hatalom. Kiállunk a tanulni vágyó fiatalokért. Ne fordíthassák őket semmi maszlaggal, történelemhamisítással, agymosással nemzeti és osztályérdekeik ellen.

Igaz szót csak tőlünk várhatnak, hogy képesek legyenek visszautasítani a magyartalanító, tőkés érdekű, kultúrának hazudott szemetet, mételyt. Mostanában az úgynevezett családpolitika is hamis, mert vétkes a gyermekekkel szemben. A Munkáspárt valóságosan védelmére kel a családoknak.

Ne nyomják agyon a gondok a szülőket, hogy maradjon naponta erejük, idejük gyermekeik örömére. Az édesapák és édesanyák mai munkanélkülisége ne veszélyeztesse gyermekeik holnapját. Az öregek kiszolgáltatottságában leplezetlenül kimutatja a foga fehérjét a kapitalista politika: aki már nem hajt profitot a tőkének, az felesleges. Elveszti fizetőképességét. Egészsége vizitdíjon, kórházi ágydíjon múlik. Az emberi méltóságuk? Romokban. Nem lennénk kommunisták, ha nem emelnénk fel szavunkat öregjeinkért. A profitéhes, tőkés egészségbiztosítókról ki hiszi el, hogy érző szívű emberbarátok.

Félelem a munkanélküliségtől, félelem a dráguló közüzemi díjaktól, az égbeszökő élelmiszeráraktól, félelem a betegségektől, a kórházi ápolás hibáitól, az öregségtől, félelem a hajléktalanságtól, a fagytól, fagyhaláltól, félelem a bűnözéstől, félelem a kiszolgáltatottságtól. Félelem, félelem, félelem. -

Nemzeti önérzet! Hogy vagy? 200 ezer magyar éhezik a saját országában. - A sajátja? Gyermekek éheznek tízezer számra. - Igazság! Hol vagy? A dolgozó magyaroknak érdeke a mi igazságunk! A Magyar Kommunista Munkáspárt az igazság pártja. Tegyünk érte, hogy ezt szüntelenül tapasztalják, érezzék, tudják. Azért, hogy tudatukban, osztálytudatukban anyagi erővé váljék, és hassanak vele.

A példa itt van előttünk. Emlékezzünk a pártalapítókra hálával, tisztelettel az 1918. november 24-e nemzedékére, hogy reánk is úgy emlékezzenek majd az utánunk jövők, hogy jöjjenek utánunk.

Solymár Tamás, a pártalapítás emlékhelyének (XII. kerület; Városmajor u. 42.) gondnoka