Cikkek
 

BELFÖLD

ULTIMÁTUM: EGYSÉGBEN A POSTÁS SZAKSZERVEZETEK

A BRIT POSTÁSOK TAVALY UTCÁRA MENTEK img6.gif
A tavaly év végi postai bértárgyalásokon sztrájkot hirdető Kézbesítők Szakszervezete, és a velük korábban is együttműködő Postai Érdekvédelem ’92, a hatékonyabb érdekérvényesítés végett szakszervezeti szövetséget alakított Ultimátum Szakszervezeti Szövetség néven. A szövetség élére társelnökként a két alapító szakszervezet vezetője, Tusz Ferenc és Piski József került. Az együttműködés alappilléreiként jelölték meg a szakszervezetek érdekvédelmi stratégiájának összehangolását, egymás kölcsönös tájékoztatását, a kölcsönös támogatást és az érdekérvényesítés során való együttes fellépést. A Kézbesítők Szakszervezetének idei tisztújító küldöttgyűlése egyebek mellett döntött arról is, hogy a hagyományos tagbázisukat bővítve, nyitnak a Magyar Posta egyéb területei felé, elsősorban a felvétel és a csomagkézbesítés dolgozói-nak irányában. Tekintettel arra, hogy a kézbesítők érdekei egybeesnek a posta más dolgozóinak érdekeivel, és az érdekérvényesítés hatékonysága összefügg a szakszervezet dolgozók közötti beágya-zottságának arányával, az együttműködés elengedhetetlen.

 

 

Tudja-e Ön, hogy a Postapalota bruttó 5 milliárdért kelt el, és a Posta vezetése
10 milliárd forintért bérel új épületet 2017 végéig?

Tudja-e Ön, hogy a Posta vezérigaz-gatója Szabó Pál, a ’90-es évek köze-pén 
Gyurcsány Ferenc privatizációs partnere volt?

Tudja-e Ön, hogy a Posta a legjöve-delmezőbb ágazatait (levél, pénzfor-galom) adja magánkézbe, miközben a veszteséges értékesítési üzletágat (sorsjegy, biztosítás, stb.) továbbra is fenntartja?

Tudja-e Ön, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére az eladott postai munkásszállók lakói magukra hagyottan kereshettek albérletet vagy másik munkásszállást?

Tudja-e Ön, hogy a Posta szinte kény-szeríti dolgozóit – rajtuk keresztül családtagjaikat is – sorsjegyárusításra, biztosításkötésre, számlanyitásra?

OSZTRÁK KÉZBEN A POSTA?

A postás szakszervezeteket máig nem tájékoztatták arról, hogy mit tervez a kormány a Magyar Postával, pedig a munkáltatóknak konzultálnia kellene ilyen nagy horderejű lépésekről a dolgozókkal. A kormánypártok közül mindenekelőtt az SZDSZ támogatja a Posta eladását, az elveszített népszavazás után a jelek szerint Gyurcsány Ferenc is a privatizáció mellett döntött. Tény, hogy az osztrák posta Burgenlandban már nagy levélfeldolgozó kapacitást épített ki, ami azt valószínűsíti, hogy az eladásról a háttérben már jó ideje folynak a tárgyalások. Tény az is, hogy a Posta menedzsmentje ellenzi a tőzsdei privatizációt, ami megint csak az osztrákok megjelenését valószínűsíti. A dolgozóknak gyakorlatilag nincs beleszólásuk az üzletbe. A szanált és feltőkésített Postabankot is a szakszervezetek beleegyezése nélkül értékesítették. Tusz Ferenc annak idején levelet írt az összes parlamenti képviselőnek, és javasolta, hogy mivel a bank százszázalékosan a Magyar Posta tulajdona volt, eladása után a dolgozók is jussanak résztulajdonhoz. A szocialista Szili Katalin házelnök válasza: „a kérés nem teljesíthető.”

A MUNKÁSPÁRT SZAKSZERVEZETI MUNKACSOPORTJÁNAK FELHÍVÁSA


ELVTÁRSAK! BARÁTAINK!


Felhívásunk célja, hogy összefogjuk, és közös cselekvésre ösztönözzük a párt szakszervezeti tagjait, aktív dolgozóit, szimpatizánsait, és rajtuk keresztül tegyük hatékonyabbá a szakszervezetekben, valamint a szakszervezetekkel végzett munkánkat.
Váncsa Csaba elvtárs vezetésével az eddig elkezdett munkánknak már van látható eredménye, de úgy véljük, hogy még nem aknáztuk ki kellően a párttagságban rejlő lehetőségeket.
Nem kell különösebben magyarázni, hogy mennyire fontos, hogy a Munkáspárt ott legyen a való életben, a munkások között, a munkahelyeken, a szakszervezetekben.
Párttagjaink között sokan vannak, akik a munka világának legkülönbözőbb területein dolgoznak. Vannak pedagógusaink, orvosaink, postásaink, vannak gyári melósaink és kisvállalkozásban dolgozóink. Vannak, és mégsem halljuk a hangjukat, nem olvassuk véleményüket.
Pedig a Ti véleményetek a dolgozó ember véleménye, és most erre van a legnagyobb szükség!
Vannak szakszervezeti tagjaink, mégsem ismerjük a szakszervezetükben kifejtett munkájukat, nem látjuk az eredményeiket, nem ismerjük a munkahelyük gondjait, de nem ismerjük a szakszervezetük vezetőit sem.
Változtassunk ezen! Mondd el a gondokat, hogy fellépjünk, harcoljunk ellenük. Legyél kapocs a párt és a szakszervezeted között. Segíts, hogy közösen tudjunk fellépni a közös problémákkal szemben.
A fent leírtak fényében felkérjük a Munkáspárt azon tagjait, akik ebben a nehéz, de szép munkában segíteni tudnak és akarnak, jelentkezzenek az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: szakszervezet@munkaspart.hu;
Telefon: Váncsa Csaba: 06-30/991-1582; Gilicze Attila: 06-20/513-8336