Cikkek
 

 

 

MUNKÁSPÁRT

 

CSAK A MAGUNK EREJÉRE TÁMASZKODHATUNK

A KB MÁJUS 10-I TANÁCSKOZÁSÁRÓL

A Munkáspárt Központi Bizottsága május 10-én ülést tartott. Thürmer Gyula elnök előterjesztésében megtárgyalták a belpolitikai helyzetről és a párt feladatairól szóló tájékoztatót. A Központi Bizottság egyetértett az előterjesztéssel. Karacs Lajosné alelnök előterjesztése alapján elfogadták a 2007-es pénzügyi évről adott beszámolót, és egyhangúlag megszavazták a párt 2008 évi pénzügyi feladatait. A Központi Bizottság tudomásul vette, hogy Székely Péter és Kalocsai Kinga lemondtak a pártban viselt tisztségeikről. A Központi Bizottság egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett megerősítette az Elnökség erre vonatkozó határozatát.

A MUNKÁSPÁRT TÖRTÉNELMI LEHETŐSÉGE
– részletek Thürmer Gyula beszédéből –

 

Frankfurter Zsuzsa, Juhász Norbert, Szabó Tamás Front-elnök,
és Fogarasi Zsuzsa a KB-ülésen. Értették miről van szó.
 

A Munkáspárt iránt nő az emberek érdeklődése. A piacoktól kezdve az üzemi látogatásokon át a könyvbemutatókig mindenütt azt érezzük, az halljuk, hogy az emberek bíznak bennünk. Tudják, hogy a munkás, a dolgozó, a szegény mellett állunk húsz éve. Becsülnek bennünket azért, hogy nem adtuk fel elveinket. Ez számunkra óriási lehetőséget jelent.

Mára megjelentek új nemzedékek, amelyek már nem kötődnek lelkileg az MSZP-hez. Csalódtak a szocialistákban, de nem akarnak a Fideszre sem szavazni. Ez a mi soha vissza nem térő történelmi lehetőségünk.

Találkozni olyan véleményekkel, hogy majd megsegít bennünket egyik vagy másik nagy párt. Elvtársak, nem se­gít meg! A Munkáspárt két tőkés párt, a Fidesz és az MSZP között harcol. Ebben a harcban csak a magunk erejére támaszkodhatunk. Ez azt jelenti, hogy annyi pénzünk lesz, amennyit összegyűjtünk, annyi kopogtatócédulánk lesz, amennyit mi összeszedünk.

Az elmúlt hat hónapban bejártam a választókerületek közel felét. Ennek alapján meggyőződésem, hogy a Munkáspárt képes lehet legalább 150 jelöltet állítani, képes lehet a megyék többségében területi listát, és ennek alapján országos listát állítani. Képes lehet, mert vannak lelkes embereink, szervezeteink, és tudjuk, hogy mit kell csinálni. Képes lehet, mert van még egy kevés időnk a választásokig. Ha ma lennének a választások, néhány megyét leszámítva nem lenne területi lista. Össze kell szednünk magunkat! Nem kell feltalálni a spanyolviaszt! A bevált módszereinket kell alkalmazni, de gyorsan, nagyon gyorsan, tízszer olyan gyorsan, mint ahogyan ma tesszük. A megyéken és Budapesten belül ki kell választani azokat az aktív tagjainkat, akik a választásokon dolgozni tudnak. Meg kell kérdezni a párt tagjait: van-e kocsija, odaadja-e a választásokra? De ne csak kérdezzünk, mondjuk is meg, hogy a pártmunka áldozatot is követel, mindenkitől.


A MUNKÁSPÁRT ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

1.      Az Elnökség tudomásul veszi Székely Péter elvtárs lemondását a pártban viselt vezető tisztségeiről.

2.      Javasolja a Központi Bizottságnak, hogy ugyancsak vegye tudomásul a lemondást, és mondjon köszönetet azért a munkáért, amelyet Székely elvtárs az elmúlt években végzett.

3.      Az Elnökség szükségesnek tartja leszögezni, hogy az elmúlt hónapokban több alkalommal is bizalmáról biztosította Székely elvtársat, abban a reményben, hogy fiatalemberként képes tanulni hibáiból.
Bizalmáról biztosította az idén télen, amikor a XI. kerületben és Pest megye egyik választókerületében kiírt időközi választásokon Nagy-Budapest egész erejével sem sikerült összegyűjteni a kopogtatócédulákat és megállítani a jelöltet. Ennek egyik oka az, hogy a budapesti pártelnökség nem szervezte meg teljesen a fővárosi és Pest megyei erők hatékony hasznosítását. Az Elnökség mindezek ellenére kiállt Székely elvtárs mellett.
Bizalmáról biztosította a márciusi budapesti pártértekezlet előtt, noha rámutatott, hogy a budapesti pártmunkában hiányosságok vannak. Így Budapesten és Pest megyében mind a mai napig nincsenek meg teljes létszámban a KB-képviselők. Az Elnökség többszöri kérése és határozata ellenére a KB-képviselőkkel lényegében nem folyik munka. A pártelnöki látogatások többségének szervezése lassú, alacsony színvonalú, több látogatást el is halasztottak.
Bizalmáról biztosította úgy emberileg, mint politikailag annak ellenére, hogy sok budapesti párttag kifogásolta Székely elvtárs vezetési stílusát, rapszodikus viselkedését. Felhívta a figyelmét arra, hogy a párt egy kommunista vezetőtől azt várja el, hogy személyes munkával mutasson példát, mindenben az élen járjon, egyesítse, és ne taszítsa az embereket.
Bizalmáról biztosította akkor is, amikor kiderült, hogy a budapesti IX. kerületi mozgalmi helyiség bérleti díját és üzemeltetési költségét az ezért felelős Székely Péter elvtárs, majd később Kalocsai Kinga elvtársnő 2002 óta nem fizették. Az adósság jelenleg mintegy 400 ezer forint. Ez olyan felelőtlenség és hanyagság, amelyet egy kommunista nem engedhet meg.
Székely és Kalocsai elvtársak mulasztásukat elismerték és vállalták, hogy 2008. április 30-ig kifizetik. Ez azonban nem történt meg, csak újabb szóbeli ígéret hangzott el.

4.      Szeretnénk, ha mindenki tudná: a fenti súlyos gondok ellenére nem az Elnökség vonta meg Székely Péter elvtárstól a bizalmat, hanem Székely Péter elvtárs mondott le a pártban viselt funkcióiról és mondott fel, mint fizetett pártalkalmazott. Az Elnökség méltányosságból egyetért azzal, hogy Székely Péter elvtárs munkaviszonya közös megegyezéssel szűnjön meg.

5.      Az Elnökség megbízza Kajli Béla elvtársat, hogy vezesse a NBRE munkáját. Az Elnökség konzultáljon a budapesti aktivistákkal a végső megoldásról.

***

A Központi Bizottság a fenti határozatot megerősítette.


 Megyünk tovább!

Székely Péter április 30-i hatállyal mondott le párttisztségeiről. Nem jelent meg a Központi Bizottság ülésén, noha erre kifejezetten kérték. „Köszönöm a meghívást az elnökség és a Központi Bizottság soron következő üléseire, de nem kívánok élni vele. Őszintén megmondom, hogy nem is értem mit kellene értenem „megköszönés” és „erkölcsi kötelesség” alatt. Sajnos távozásom okát több probléma váltotta ki, ami a párt legfelsőbb vezetésétől indult, ezért semmiféle „búcsúünnepségen” nem kívánok részt venni. Azoktól, akiktől el akarok köszönni, akiknek meg akarom köszönni az eltöltött éveket, a közös munkát, azokkal megtalálom a módját, hogy elköszönjek. Május 1-től maradok párttag a 8-as régióban, de a régión kívül nem kívánok semmilyen szinten részt venni a párt munkájában.” – írta a párt Elnökségének. Ugyancsak távol maradt Kalocsai Kinga, akit a Baloldali Front legutóbbi kongresszusán nem választották újra tisztségében.
  A Központi Bizottság tagjai kifejtették, hogy sajnálatos a két fiatal távozása, de ettől a világ nem áll meg. Többen felhívták a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben erősebb lett a Munkáspárt, mindenki érzi növekvő tekintélyét. Ilyen helyzetben nagyon jól jönne politikai ellenfeleinknek, ha a Munkáspártot személyi ügyek kötnék le. A Központi Bizottság egyértelműen döntött: Megyünk tovább, és dolgozunk!