Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

Indulunk
AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON

Múlt szombaton tele volt a Munkáspárt országos központjának tanácsterme. A Magyar Kommunista Munkáspárt Központi Bizottsága tartotta meg soros ülését. Sokan jöttek érdeklődők is, a Baloldali Front-KISZ tagjai, budapesti és vidéki aktivisták. A Központi Bizottság napirendjén két kérdés szerepelt: személyi kérdések és az Európai Parlamenti választások ügye. Mindkét napirend előadója a párt elnöke, Thürmer Gyula volt. A Központi Bizottság egyhangúlag támogatta az Elnökség előterjesztését.

GYÖKERES VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG!

2009. júniusában sor kerül az Európai Parlament képviselőinek megválasztására. Világosan meg kell mondanunk, mit hozott nekünk, munkásoknak, dolgozó embereknek az EU-tagság és az Európai Parlamentben eltöltött első évek. 

A Munkáspárt támogatta Magyarország belépését az Európai Unióba, ugyanakkor felhívtuk a figyelmet a veszélyekre. Rámutattunk, hogy a magyar munkások, magyar dolgozók csak a tizedét keresik annak, amit ugyanazért a munkáért az EU „régi” országaiban fizetnek. Hangsúlyoztuk, hogy az EU-csatlakozás mindenütt együtt járt az árak emelkedésével, és ennek elkerülése érdekében a kormánynak határozott lépéseket kell tennie.
  Félelmeink beigazolódtak. A 2002 óta hatalmon lévő MSZP-SZDSZ–kormány nem érvényesítette a magyar nemzeti érdekeket, lefeküdt a multinacionális vállalatoknak, az Európai Unió vezetésének. Ma a magyar gazdaság zöme külföldiek kezében van. Az európai nagytőke megsemmisíti a magyar gazdaságot, bekebelezi a magyar piacot. Magyarországot saját áruinak piacaként és a nyugat-európai szemét lerakóhelyeként kezeli. Magyarországon csak a nagytőkések, a multik kiszolgálói, a jól fizetett értelmiség egy része tekintheti magát az EU-csatlakozás nyertesének.

ÜNNEPELTEK

Nagy Zoltán, Tóth András, Edelényiné Nagy Mária és Bencsik Mihály a párt elnökével

A Központi Bizottság új hagyományának megfelelően a párt vezetése a KB ülés elején köszöntötte a Központi Bizottság több tagját, akik a közelmúltban érkeztek életük fontos állomásához. Frankfurter Zsuzsa, balassagyarmati orvos, aki munkája miatt nem tudott jelen lenni, 55. születésnapját ünnepelte. Edelényiné Nagy Máriát, a párt Hajdú Bihar megyei elnökét és Nagy Zoltánt, a párt jogi képviselőjét 60. születésnapjuk alkalmából köszöntötték az ülés résztvevői, Bencsik Mihályt, a párt Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnökét pedig 65. születésnapján. Külön tisztelettel köszöntötték Tóth Andrást, a párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökét 75. születésnapja alkalmából.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenki más vesztes. Vesztes a magyar munkás, a magyar dolgozó. A magyar munkás, a magyar dolgozó ma is csak töredékét keresi az európai béreknek, minden ígéret ellenére nem közeledünk a nyugat-európai bérekhez. A magyar árak viszont elérték, sőt meghaladták az EU-árakat.
  Vesztes a magyar paraszt, aki rosszabb feltételekkel indult az európai versenyben, mint más csatlakozó államok parasztjai. A magyar paraszt tönkremegy, az EU-s pénzek eltűnnek, a magyar föld külföldiek kezébe kerülhet.
  Vesztes a magyar vállalkozó, aki nem tudja egyszerre felvenni a versenyt a nyugat-európai és az olcsó kínai, távol-keleti árukkal. A magyar kormány viszont nem támogatja, és így tönkremegy.
  Vesztes a magyar értelmiség zöme, amely nem tud, vagy nem akar nyugaton munkát vállalni, itthon viszont bezárják a munkahelyét az iskolában, a kórházakban. Az EU-csatlakozás nem a magyar szellemi teljesítmény növelését eredményezte, hanem ellenkezőleg: elveszítjük tudáselőnyünket.
  Az Európai Parlament megválasztása antidemokratikus. A magyar parlament itt is fenntartja az 5 százalékos küszöböt, noha más országokban ezeken a választásokon nincs küszöb, vagy jóval alacsonyabb. Ez nálunk eleve kizárja, hogy a széles néptömegek képviselői eljussanak az Európai Parlamentbe.


Élen kell járni A Szabadság előfizetésében és különösen terjesztésében, a párt anyagi támogatásában. Ez is a KB-tagok feladata.

A jelenlegi magyar EP-képviselők semmit nem tettek azért, hogy érvényesüljenek nemzeti érdekeink, és a dolgozó embereknek jobb életük legyen az EU-csatlakozás után, mint előtte. Az Európai Parlamentbe bejutott képviselők túlnyomó többsége jól kereső állásnak, „kiérdemelt politikai végkielégítésnek” tekinti az EP-tagságát, vagy éppenséggel ugródeszkának a magyar politikába való visszatérésre. Gyökeres változásra van szükség!
  A Munkáspárt Központi Bizottsága úgy ítéli meg, hogy az Európai Parlamenti választások nem teremtenek tényleges lehetőséget arra, hogy az emberek beleszóljanak az EU ügyeinek eldöntésébe, és érdemben befolyásolják az EU sorsát. Az EU változatlanul az európai nagytőke szervezete. A Munkáspárt mindezek ellenére részt vesz a 2009. évi európai parlamenti választásokon. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk a tőkés rendszer, az európai nagytőke intézményeinek leleplezésére.
  A Munkáspárt célja, hogy a választási kampányt kihasználva minél szélesebb formában bemutassa a párt politikáját.
  A Munkáspárt feladata, hogy felépítse és kipróbálja a közéleti szereplésben az elmúlt években kialakult aktívagárdáját, begyakorolja a kopogtatócédulák gyűjtését.
  A Munkáspárt nem elégedhet meg az induláshoz szükséges 20 ezer ajánló szelvény összegyűjtésével. Az Európai Parlamenti választásokat úgy kell kezelni, mintha nemzeti választások lennének. Most kell begyakorolni azt a munkát, amelyet a magyar parlamenti választásokon, belátható időn belül el kell végezni. Ennek érdekében célunk az, hogy legalább 110 ezer kopogtatócédulát összegyűjtsünk.

Köszönjük!
(idézet a KB határozatából)

„A Központi Bizottság saját kérésére, egészségi állapotára való tekintettel felmenti az Elnökségben viselt tagsága alól Urbán Sándor elvtársat. A Központi Bizottság nagyra értékeli Urbán elvtárs szilárd elkötelezettségét, kommunista elvhűségét, töretlen lelkesedését a munkásosztály, a szocializmus ügye iránt. Elismerését fejezi ki Urbán elvtársnak azért, hogy az elmúlt két évtizedben aktívan kivette részét a Munkáspárt szervezésében, politikájának kidolgozásában. Urbán elvtárs elévülhetetlen érdemeket szerzett a Munkáspárt megvédésében. A Központi Bizottság köszönetet mond Urbán elvtársnak és jó egészséget kíván további életéhez. Számít arra, hogy Urbán elvtárs a Központi Bizottság tagjaként továbbra is aktív harcosa marad pártunknak.
  A Központi Bizottság Kajli Béla elvtársat, a Központi Bizottság tagját, a Nagy-Budapesti Regionális Elnökség elnökét megválasztja a Munkáspárt Elnöksége tagjának. Kajli elvtárs 1944-ben született, 64 éves. Gépipari technikusi oklevelet szerzett. A szocializmus idején függetlenített pártmunkás, munkásőr-parancsnok. 1989 után aktívan részt vett a Munkáspárt újjászervezésében. Képviselte a pártot a kőbányai önkormányzatban. 1997 óta a KB tagja.”

A Munkáspárt a választásokon három dokumentumot használjon: „Megérte? Ezt akartad?” című összefoglaló az elmúlt 20 évről, továbbá a „Mit akar a Munkáspárt?” című programanyagot. Használjuk fel az európai kommunista és munkáspártok közös dokumentumát is!
  A Munkáspárt EP-listájának összeállításánál az alábbiakból induljunk ki: a jelöltek fiatal, új, de kipróbált tagjainkból kerüljenek ki. EP-jelölt az legyen, aki KB-képviselőként már bizonyított és maga is képes az EP-kampányhoz, a kopogtatócédula-gyűjtéshez hozzájárulni.
  A Munkáspárt EP-kampánya takarékos legyen. A kampány a lista jelöltjeire épüljön, és a médialehetőségek kihasználását helyezze a középpontba. Legyünk aktívan jelen az Interneten!
  A Központi Bizottság felhívja tagjait és szervezeteit: tegyenek meg mindent a párt sikeréért!

A Központi Bizottság új tagjai

Dózsa Miklós, Hajdú-Bihar megye. 1983-ban született, 25 éves. Középiskolát végzett, jelenleg adatfeldolgozóként dolgozik. A Baloldali Front debreceni szervezetének a vezetője, a Baloldali Front országos vezetőségének tagja, KB-képviselő.

Kiss Lászlóné, Bács-Kiskun megye. 1940-ben született, 68 éves. Pedagógusként dolgozott, jelenleg nyugdíjas. Meghatározó szerepe volt a Munkáspárt megyei szervezetének újjászervezésében. Jelenleg a párt Bács-Kiskun megyei elnöke.

Kőszeginé Benedek Anna, Budapest. 1945-ben született, 63 éves. Közgazdasági-ügyviteli technikusi végzettséget szerzett. A híradástechnika, az építőipar területén dolgozott. Jelenleg nyugdíjas. Több alkalommal indult képviselő-jelöltként. A Munkáspárt csepeli elnöke, KB-képviselő.

Németh József, Békés megye. 1947-ben született, 61 éves. Géplakatos, majd hivatásos rendőrtiszt. A Békés megyei elnökség alelnöke.

Pasku Károly, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 1961-ben született, 47 éves. Nyugdíjas. A pórcsalmai pártszervezet létrehozója és elnöke, a KB képviselője a mátészalkai térségben.

Váli Zoltán dr., Borsod-Abaúj Zemplén megye. 1954-ben született, 54 éves. Felsőfokú végzettséggel és jogi szakvizsgával rendelkezik. Hivatásos rendőrtisztként teljesített szolgálatot. 2004-ben korkedvezménnyel nyugdíjba vonult. A Munkáspárt KB-képviselője a tiszaújvárosi térségben.

A Központi Bizottság felmentette a Központi Bizottságban viselt tagsága alól Kollát Pál elvtársat, tekintettel arra, hogy hosszabb ideje nem vesz részt a párt munkájában.