Cikkek
 

MOZGALOM

KÖZÖS NYELVEN BESZÉLNEK

Ha Jozef Hrdlička barátom lenne a szlovák miniszterelnök, és én a magyar, a mostani magyar-szlovák konfliktusra nem került volna sor – mondta Pozsonyban, a magyar és a szlovák kommunista vezetők találkozója utáni sajtótájékoztatón Thürmer Gyula. Közös nyelven beszélünk, erősítette meg Jozef Hrdlička szlovák pártelnök is. A találkozón, amelyen magyar részről részt vett Vajda János alelnök és Kajli Béla elnökségi tag is, közös nyilatkozatot fogadtak el. Megállapodás született arról is, hogy Békéscsabán, a magyarországi szlovákság központjában és Szlovákia magyarlakta területein közös barátsági rendezvényt tartanak. Közvetlen kapcsolatot hoznak létre a budapesti és a pozsonyi pártszervezet között, és megvizsgálják a Magyar és a Szlovák Tanácsköztársaság 90. évfordulója közös ünneplésének lehetőségét.
 


A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
ÉS SZLOVÁK KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK
KÖZÖS NYILATKOZATA

A Magyar Kommunista Munkáspárt és Szlovákia Kommunista Pártja nyugtalansággal figyeli, hogy egyes szlovák és magyar erőknek sikerül komolyan megbontani a két ország és a két ország állampolgárai közötti kapcsolatokat.
  Pártjaink történelmi tapasztalatból tudják, hogy a tőkés országok kormánykörei akkor folyamodnak a nacionalista politikai hangulatkeltéshez, amikor el akarják terelni a polgárok figyelmét a problémákról. Azokról a problémákról, melyeket nem tudnak megoldani sem belpolitikai, sem külpolitikai téren. Így van ez akkor is, amikor nacionalista pártoknak már elfogytak az érvei arra, hogy igazolják fennmaradásukat a politikai szintéren.
  Emlékeztetünk arra, hogy pártjaink mindig is síkra szálltak az országaink közötti megértés, együttműködés és kölcsönös támogatás politikája mellett, ezt képviselték a mindennapi életben, a dolgozó emberek, a két ország polgárai közötti viszonyban.
  A népeink közötti kölcsönös segítség és együttműködés számos példája maradt fenn a szocializmus idejéből, beleértve együttműködésünket az elemi csapások vagy különleges helyzetek idején, amikor polgáraink együttműködtek, és együtt áldozták fel energiájukat, igyekezetüket és anyagi eszközeiket, sőt életüket is, tekintet nélkül arra, kinek milyen a nemzetisége és állampolgársága.
  A két párt ma is arra törekszik, hogy saját országaink, és más kommunista és munkáspártokkal együtt Európa és az egész világ polgárai részére méltó életfeltételeket teremtsen. E célokat nem lehet elérni kölcsönös megértés, támogatás, együttműködés, természetes humanizmus, igazság és haladás nélkül.
  A Magyar Kommunista Munkáspárt és Szlovákia Kommunista Pártja felszólítják országaik állampolgárait, hogy megfontoltan bírálják el, ki szítja a gyűlöletet, ki próbálja uszítani polgárainkat, hogy egymást vádolják olyan tettekkel, magatartásokkal és cselekedetekkel, amelyek néha nem is léteznek, de felkeltik a gyanút valamiféle nem őszinte szándékokról.
  Felhívjuk állampolgárainkat, hogy reálisan tekintsenek a valóságra, és határozottan utasítsák el az egyének vagy csoportok olyan megnyilvánulásait, amelyek egyéni előnyök megszerzéséért, vagy valaki más buzdítására kihasználják a szélsőséges nézeteket, erőszakot, más nemzetek, nemzetiségek nyelvének, kultúrájának és történelmének gyalázására.
  Elítélünk mindennemű szélsőséget a mindennapi életben, a sporteseményeken vagy kulturális rendezvényeken, elítéljük az állami vagy nemzeti jelképek, a nemzeti emlékművek megrongálását.
  Egyértelműen mutassuk meg azoknak az erőknek, amelyek nyugtalanságot akarnak kelteni viszonyainkban, hogy a polgári nyilvánosság, a haladó közvélemény erősebb, mint ők.

Bratislava-Pozsony, 2008. december 11.

Jozef Hrdlička
 Szlovákia Kommunista Pártja elnöke

 Thürmer Gyula
Magyar Kommunista Munkáspárt elnöke