Cikkek
 

KUBA

 

ÖTVEN ÉVES A KUBAI FORRADALOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A forradalom egység, függetlenség, küzdelem igaz álmaink megvalósításáért Kubában és az egész világon, mert ez a mi hazafiságunk, szocializmusunk és internacionalizmusunk alapja.”

Fidel Castro

“Amerika ötven év alatt sem tudta legyőzni a kommunista Kubát. A forradalom elvei semmit sem változtak az öt évtized alatt, de az út a kommunizmusba hosszú lesz.”

Raul Castro

Fidel Castro Ruz elvtársnak, a Kubai Kommunista PártKözponti Bizottsága első titkárának,

Raúl Castro Ruz elvtársnak,a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága másodtitkárának,a Kubai Köztársaság Államtanácsa és Minisztertanácsa elnökének

Havanna

Tisztelt Elvtársak!

A Magyar Kommunista Munkáspárt Központi Bizottsága és a magam nevében szívélyes, elvtársi üdvözletünket küldöm a Kubai Forradalom győzelmének 50. évfordulója alkalmából.
  A Kubai Forradalom a 20. század legnagyobb történelmi eseményei közé tartozik. A kubai nép kivívta nemzeti függetlenségét, és győzelemre vitte a szocialista forradalmat. Elindította Kubát az önálló, független fejlődés, a szocializmus útján.
  Kuba népe megteremtette saját szocialista társadalmát. A kubai szocializmus munkát és biztos jövőt adott az embereknek. Milliók számára nyitotta meg a tanulás, a művelődés lehetőségét. Közös kinccsé és mindenki számára hozzáférhetővé tette az egészségügyet. A társadalmi erőfeszítések legfőbb céljává az ember, az ember boldogulása lett.
  A Kubai Forradalom eszméi mind a mai napig maradandónak bizonyultak. A nemzeti felszabadítás és a társadalmi forradalom eszméjének e nagyszerű egysége erőt és lelkesedést adott a kubai népnek, a kubai emberek újabb és újabb nemzedékeinek. Ez tette lehetővé, hogy Kuba túlélje az imperializmus minden támadását, s megőrizze függetlenségét, szocialista fejlődési útját a kelet-európai szocialista rendszerek megbuktatása után is.

Ötven év képekben

Ötven esztendeje, 1959. január 1-én győzött a kubai forradalom. Az idei év folyamán sok anyagot közlünk Kubáról, a kubai nép hősi harcáról, a gazdaság és a társadalom fejlesztésében elért eredményekről.
  Január 14-én, 17 órai kezdettel a párt központi székházában fotókiállítással kezdjük a megemlékezés-sorozatot.
  A kiállításra mindenkit szívesen látunk. A kiállítás képet ad a kubai szocializmus fejlődéséről, a magyar-kubai kapcsolatok, benne a Munkáspárt és a Kubai Kommunista Párt együttműködésének történetéről.

  A Kubai Forradalom jelentős hatást gyakorolt a világ fejlődésére. Dél-Amerikában új lendületet adott a nemzeti felszabadításnak, a forradalmi változásoknak. A kubai szocializmus ma is ösztönző és bátorító hatással van a térségben végbemenő nagyszerű változásokra. Kuba példája öt évtized óta lelkesíti a haladás, a szocializmus minden hívét világszerte.
  A Kubai Forradalom győzelmének kivívásában, Kuba védelmében és félévszázados fejlődésében meghatározó szerepük volt a kubai kommunistáknak, akik élén Fidel Castro Ruz és Raúl Castro Ruz elvtársak állnak. Mi, magyar kommunisták tisztelettel őrizzük a Kubai Forradalom más hőseinek, köztük Ernesto Che Guevara, Lázaro Peña, Carlos Rafael Rodriguéz és mások emlékét. Példájuk erőt ad a forradalmárok mai nemzedékeinek.

Kedves Elvtársak!

A magyar és kubai kommunistákat szoros szálak kötik össze. A szocializmus évtizedeiben sokoldalú együttműködés kötötte össze országainkat. Mi, magyar kommunisták büszkék vagyunk arra, hogy a proletárinternacionalizmus szellemében hozzájárulhattunk Kuba védelméhez és szocialista fejlődéséhez.
  A magyarországi szocializmus megbuktatása után új helyzetben, de töretlen lelkesedéssel láttunk hozzá a két párt kapcsolatainak helyreállításához. A Magyar Kommunista Munkáspárt az első pillanattól kezdve vállalta a szolidaritást Kuba népével, kiállt a Kubai Forradalom mellett, fellépett a Kuba elleni embargó megszüntetéséért, kezdeményezte a magyar-kubai kapcsolatok fejlesztését a politika, a kultúra, a gazdaság terén. A kubai kommunisták szolidaritása fontos segítség volt számunkra abban a küzdelemben, amelyet pártunk megőrzéséért, fejlesztéséért vívtunk és vívunk.

Kedves Elvtársak!

A Kubai Forradalom 50. évfordulóján további kiemelkedő sikereket kívánunk Önöknek, minden kubai kommunistának, Kuba népének. Kívánjuk, hogy vigyék tovább a Kubai Forradalom eszméit, védjék és erősítsék kubai földön a szocializmust! Adjanak erőt a tőkés kizsákmányolás, az imperialista világuralom ellen küzdő százmillióknak!

Budapest, 2008. december

Elvtársi üdvözlettel

Thürmer Gyula

a Magyar Kommunista Munkáspárt

elnöke

 

Kuba: történelmi pillanatok

1492 – Columbus felfedezte Kubát.
1868-78 – A kubai nép felszabadító háborúja Spanyolország ellen. A spanyolok nagyobb
autonómiát ígérnek, de soha nem váltják be ígéretüket.
1895-98 – José Marti vezetésével a második függetlenségi háború. A háborúba az USA is bekapcsolódik.
1898 – A háború az USA győzelmével ér véget, Kuba az USA-hoz kerül.
1902 – Kuba elnyeri formális függetlenségét, de USA-protektorátus alatt marad.
1933-44 – Fulgencio Batista államcsínnyel átveszi a hatalmat, megteremti diktatórikus rendszerét.
1944 – Batista lemond, és átadja a helyét a Ramon Gray San Martin vezette polgári kormánynak.
1952 – Batista ismét megszerzi a hatalmat, és korrupt elnyomó rendszert vezet be.
1953 – Fidel Castro vezetésével forradalmi felkelés tör ki. A felkelést leverik
1956 – Fidel Castro csapatával partra száll, és forradalmi háborút indít Sierra Maestra hegységből.
1959 – Fidel Castro vezetésével a forradalmárok elfoglalják Havannát, a fővárost. Győz a forradalom.
1960 – Kuba minden Kubában lévő amerikai tulajdont államosít.
1961 – Az USA a Disznó-öbölben agressziót indít Kuba ellen.
1962 – A Szovjetunió Kuba oldalán beavatkozik, és megkezdi nukleáris fegyverek telepítését Kuba területén. Az USA és a Szovjetunió megegyeznek. Kuba megmenekül az agressziótól. A szovjetek kivonják rakétáikat Kubából, az amerikaiak pedig a sajátjaikat Törökországból.
1965 – A kubai kormányzó párt felveszi a Kubai Kommunista Párt nevet.
1976 – Elfogadják az új kubai alkotmányt.
1991 – A Szovjetunió szétesése miatt Kuba elveszíti legfontosabb politikai és gazdasági partnerét. Kuba az addigi gazdasági politika újragondolására kényszerül.
1998 – II. János Pál pápa látogatása Kubában.
2000 – Putyin akkori orosz elnök látogatása Kubában.
2005 – Kuba felújítja a diplomáciai érintkezést az Európai Unióval.2006 – Fidel Castro kórházba kerül.
2008 – Raúl Castro átveszi az állam- és kormányelnöki tisztséget Fidel Castrótól, aki megmarad a párt vezetőjének.