Aktuális Cikkek
 

VÉLEMÉNY

MIVEL FENYEGETŐZIK A MAGYAR GÁRDA?

    Egy reggel a Kossuth Rádió híradásában újra „kabarénak” lehettem fültanúja. Olyan érzésem volt, mintha egy focimeccs közvetítését hallgatnám.
    A lelkes riporter – természetesen helyszíni közvetítéssel – szinte másodpercenként ismertette a legfrissebb híreket a betiltott Magyar Gárda sokadik tárgyalását megelőző helyzetről.
Tette ezt olyan izgatottan, mintha létkérdése lenne a Magyar Gárda problémájának ténye.
Csak röviden szólnék az „évszázad pere” (sic!) bemutatásáról: éppen kik vonulnak az utcán a Bíróság épülete előtt, gárdisták-e, vagy sem? Lengeti-e valaki az Árpád-sávos zászlót?
Riporterünknek csalódva kellett bejelentenie, hogy az utcán „csak” békésen munkába igyekvő emberek találhatóak, a Rendőrség meg hamarosan lezárja a területet.
A lényeget azonban a végére tartogatta: a Magyar Gárda vezetői és ügyvédei (figyeljünk, egy illegális szervezet vezetői, akik ugye nem is létezhetnek egy betiltott szervezet esetében) – bejelentették nyilatkozatukban, hogy amennyiben a Fővárosi Bíróság nem helyezi vissza a Gárdát törvényes keretek közé, akkor a Legfelsőbb Bírósághoz fordulnak. S ha ez sem segítene, úgy a strassbourgi Emberjogi Bírósághoz fordulnak panaszukkal.

    Na, itt jót nevettem!
    Ők is tudják, mi is, hogy ezt soha nem fogják meglépni. Ezt a fenyegetést csupán a médiának szánják, hisz ez is része a körülöttük zajló cirkusznak. De azt is tudják, hogy sok agymosott hallgató ezt is elhiszi, és megint ezt a fasiszta förmedvényt fogja sajnálni, anélkül, hogy a dolgok mögé nézne.

    A betiltott Gárdának több oka is megvan rá, hogy ne forduljon Strassbourghoz: az első ok nagyon is kézenfekvő – ennek a pernek semmi köze nincs az emberi jogok megsértéséhez. Pont fordítva: itt a Gárda sértette meg más embercsoportok jogait azzal, hogy vezetőik gyűlöletbeszédeket tartottak, és erőfitogtató felvonulásaikkal rettegésben tartották a józan társadalmat.

    A másik okról a nagytőkét szolgáló média, de a Gárda „vezetői” is szemérmesen hallgatnak – ,hogy immár 62 éve létezik a Párizsi Békeszerződés.

    Ezt Magyarország is aláírta, még 1947-ben. Ez a szerződés pedig minden fasiszta, irredenta, revizionista szervezetet eleve megtilt Magyarország területén!

    A lexikonban ott a definíció: „Fasizmus: a kapitalizmus általános válságának kibontakozása idején keletkezett szélsőségesen reakciós burzsoá ideológia, politikai irányzat és uralmi forma. A burzsoázia saját felfegyverzett zsoldos alakulatainak provokációval és terrorakcióival harcol politikai ellenfelei, főképpen a szervezett munkásság ellen. Ideológiájának főbb alkotóelemei: a legszélsőségesebb nacionalizmus, a faji felsőbbrendűség hirdetése, az antiszemitizmus, az egész társadalomra kiterjedő militarizmus, az imperialista hódító háború nemzeti céllá emelése, a legbrutálisabb antimarxizmus és antikommunizmus, antiliberalizmus és antiparlamentarizmus, kispolgári antikapitalizmus. Belpolitikájának lényege az alapvetően demokratikus jogok felszámolása.”

    Kell bizonyítani, hogy a Gárda teljesen megfelel a fenti meghatározásnak? De ezeket a mondatokat át lehet ültetni nemcsak a Magyar Gárdára, hanem a jelenkori Magyarország gazdasági válságba süllyedt helyzetére is!

    Innen üzenem a burzsoázia láncos kutyáinak (bíróság, rendőrség, média, politikusok): Hölgyeim és Uraim! Fejezzék be a Gárda körül – az Önök által mesterségesen gerjesztett – hisztéria-keltést! Ugyanis itt nem a Gárda a probléma, hanem maguk! Ha betartatnák a Párizsi Békeszerződést, rögtön megszűnne a „Gárda-probléma”.

    Igaz, akkor miről beszélnének az Önök által uralt médiában? Még előjönnének olyan „kínos” témák is, mint mondjuk az, hogy a felnőtt, munkaképes lakosság nagy része immár 20 éve nem dolgozik, és nem azért, mert nem szeretne, hanem azért, mert a maguk emberellenes rendszere egyszerűen nem tud számára munkát biztosítani!

    Vagy esetleg a kelleténél jobban megbolygatná valaki az éhező gyermekek ügyét? De lehetne még ezer és egy dolgot sorolni, vég nélkül.

    Eljuthatnánk oda, hogy az Önök által, immár 20 éve „kitermelt”, romokban álló, megalázott és nyomorba taszított Magyarország groteszk és morbid helyzetéről tudósítana a média.

    Az igazságról, mellébeszélés helyett. Mi lenne akkor?

    Hölgyeim és Uraim! Itt egy héten belül forradalom lenne!

Szálasi Ferenc napjainkban

    Az RTL Klub XXI. század című műsora napirendre tűzte Szálasi Ferenc bemutatását a mai nemzedéknek, korabeli filmek és a megszólaltatott történészek kommentárjai alapján. Ő volt ugyanis a hungarista irányzat vezetője, prófétája az 1935-1945 közötti időszakban.
    Akik átélték a második világháború mozgalmas és tragikus időszakát, elcsodálkozhattak, miként lehet egy tömeggyilkost szinte „szentté” avatni. Ám a fiatal generáció számára minden „vicc” új, őket még tudják egy nemtelen cél érdekében manipulálni.

    A „szakemberek” által felvázolt politikus életrajzából kifelejtették mindazt, amiért őt a népbíróság 1946-ban halálra ítélte. Azt nem tagadhatták, hogy a nyilas éra alatt irtották a katonaszökevényeket, a zsidókat, cigányokat, melegeket, kommunistákat, szociáldemokratákat, polgári demokratákat, de hitelt adtak annak, miszerint mindez Szálasi tudta nélkül történt.

    Holott a vezér totális diktátor volt, nélküle egy legyet sem lehetett agyoncsapni.

    Amikor az egyik újságíró felvetette neki, hogy csak a vétkes zsidók megbüntetésével tud egyetérteni, kijelentette: nem lehet kiválasztani a poloskákat, hogy ez megcsípett, ez nem. A nyilas pártszolgálatosok kiélhették szadizmusukat (fosztogatással összekapcsolva). Nem igaz, hogy Kun páter a saját számlájára hajtotta végre – Krisztus nevében – a Duna-parti tömeggyilkosságokat. Amikor a románok átálltak az antifasiszta koalíció oldalára (1944. augusztus 23.), a nyilas kormány folytatta az értelmetlen háborút, előidézve az ország lerombolását, a háborúba kényszerített katonák pusztulását. A népbírósági tárgyaláson azt vallotta: nem akarta kiirtani a zsidóságot, csak munkaerejük maximális kihasználására törekedett, és nem hisz abban, hogy a számlájára írt vádak megtörténtek volna. Máshol viszont azt fejtegette, ő nem antiszemita, hanem aszemita, s ezért célja az Endlösung, a számukra nem-kívánatos elemek kiirtása (lásd Szálasi naplóját!).
    A hungarista vezetők, a népbíróság ítélete alapján megkapták kiérdemelt büntetésüket.

HEGEDŰS SÁNDOR