Aktuális Cikkek
 

MAGYARORSZÁG

Megújult vezetés

A Munkáspárt Központi Bizottsága október 9-én megválasztotta új Elnökségét. Tagjainak 66 százaléka új ember, eddig nem volt tagja a vezetésnek. Az Elnökség 50 százaléka nő, és mindkét alelnöki tisztséget is nők töltik be. Az Elnökség decemberig végzi munkáját, amikor a kongresszus dönt az új vezetőkről.

A párt elnöke továbbra is az 57 éves Thürmer Gyula. Egyik alelnöke Karacs Lajosné, vállalkozó, 61 éves. Az ő feladata a pártelnök helyettesítése külön döntés alapján, a párt gazdasági munkájának irányítása, az Alapítványi Iroda irányítása, a Központi Recepció felügyelete, a párt gazdaságpolitikai kérdéseivel való foglalkozás. A másik alelnök Fogarasi Zsuzsanna, pártmunkás, 41 éves, feladata: a pártelnök helyettesítése külön döntés alapján, pártszervezési ügyek, budapesti pártmunka, A Szabadság kiadása.

Bekerült az Elnökségbe Bencsik Mihály, Jász-Szolnok-Nagykun megyei elnök, 67 éves, továbbá Dr. Frankfurter Zsuzsanna, orvos, 57 éves, aki egyben a Humánerőforrás Iroda vezetője. Az Elnökség tagja lett Kovács István, pártmunkás, 41 éves, aki vezeti az Elnöki Titkárságot és a Sajtóirodát, továbbá irányítja a www.munkaspart.hu honlapját.

A párt új Elnöksége Elnökségi Kabinetet hozott létre. A kabinet tagjai részt vesznek a vezetés ülésein. Cseh Katalin, vállalkozó, 33 éves, lett a Kommunikációs Iroda vezetője, Nagy Judit, egyetemi hallgató, 25 éves, pedig az Ifjúsági és Civilszervezeti Iroda vezetője. Cseh Miklós, egyetemi hallgató, 21 éves, a Politikai Elemző Iroda helyettes vezetője, Gilicze Attila, postás, 37 éves, a Szakszervezeti Iroda vezetője lett. A Külügyi Iroda vezetésére, továbbá a párt képviseletére a Kommunista Szemle nemzetközi folyóiratban, Pilajeva Marina, 61 éves, újságíró kapott megbízást.

A kabinet tagja Hajdú József, 61 éves pedagógus, a Pártetikai Bizottság elnöke. Szintén meghívást kapott A Szabadság mindenkori főszerkesztője, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság mindenkori elnöke, a Baloldali Front mindenkori elnöke és a Nőtagozat mindenkori elnöke is.

A Központi Bizottság határozata

1.  A Központi Bizottság tudomásul veszi az Elnökség lemondását, egyetértve azzal a szándékkal, hogy a párt 23. kongresszusának előkészítésében olyan elvtársak vegyenek részt, akik aktív részesei kívánnak lenni a kongresszus utáni időszak munkájának is. A Központi Bizottság köszönetet mond az Elnökség tagjainak áldozatos munkájukért.

2.  A Központi Bizottság ennek alapján felmenti elnökségi tisztségükből és a szervezeti szabályzatnak megfelelően ezzel együtt KB-tagságukból az alábbiakat:
    Gilicze Attila, Kajli Béla, Karacs Lajosné, Kerezsi László, Vajda János
3.  A Központi Bizottság felmenti alelnöki tisztségükből az alábbiakat:
    Karacs Lajosné, Vajda János
4.  A Központi Bizottság az Elnökség tagjává választja az alábbiakat:
    Bencsik Mihály, Fogarasi Zsuzsanna, Dr. Frankfurter Zsuzsanna, Karacs Lajosné, Kovács István
5.  A Központi Bizottság a Munkáspárt alelnökeinek megválasztja az alábbiakat:
    Fogarasi Zsuzsanna, Karacs Lajosné
6.  A Központi Bizottság kooptálja a KB soraiba az alábbiakat:
    Gilicze Attila, Kajli Béla, Kerezsi László, Vajda János
7.  A Központi Bizottság tudomásul veszi, hogy a párt Elnöksége javasolja a budapesti pártértekezletnek: az NBRE elnöki tisztségéből mentse fel Kajli Béla elvtársat és válassza meg Fogarasi Zsuzsanna elvtársnőt.
8.  A 23. kongresszuson megválasztandó Központi Bizottság az addigi tapasztalatok alapján ismét dönt az Elnökség összetételéről.

Budapest, 2010. október 9.

Központi Bizottság

 

Pártkongresszus decemberben

A Központi Bizottság múlt szombati ülése december 11-re összehívta a Munkáspárt 23. kongresszusát. A kongresszus két szakaszban végzi majd a munkáját. A decemberi várhatóan nyilatkozatot fogad el a párt jövőjéről, dönt az új pártprogram kidolgozásáról, és megválasztja a párt elnökét, Központi Bizottságát és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot.

A második szakaszára 2011. február-március folyamán kerül sor. A küldöttek ekkor vitatják meg az új pártprogram irányelveit, melyek ezt követően tagsági vitára kerülnek.

A Központi Bizottság a párt elnökének jelölésére jelölőbizottságot hozott létre a Központi Bizottság tekintélyes személyiségeiből. A bizottság vezetője dr. Hajdú József, a Központi Pártetikai Bizottság elnöke lett.

A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta a kongresszusnak benyújtandó beszámolóját. Meghallgatta, és tudomásul vette Karacs Lajosné alelnök tájékoztatását a párt anyagi helyzetéről és Vajda János alelnök beszámolóját az önkormányzati választásokról.

A Központi Bizottság új Elnökséget választott, mivel a párt eddigi Elnöksége – tekintettel a kongresszusra – le­mondott. A KB ezzel kapcsolatos határozatát teljes terjedelemben közöljük.