Cikkek
 

II. (XVIII.) ÉVFOLYAM 25. SZÁM - 2007. július 12.

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
Balszemmel

Rossz helyen
Egykor a Széchenyi téri pártközpontban volt egy büfé, ahova a munkatársak mellett még a kádári MSZMP vezetői is be-betértek. Lendvai Ildikó 1984-től a KB munkatársa, majd alosztályvezető volt a kulturális és tudományos osztályon, ami nagy hatalomnak számított.
[tovább a teljes cikkre]

 
Pártélet

Pécs: Fegyelmezett munkából jeles
Baranya megye a Munkáspárt egyik olyan megyei szervezete, ahol rendben mennek a dolgok. Pontosan tudják, kik tartoznak ma a párthoz, a szervezeti szabályzat szerint fizetik a tagdíjat.
[tovább a teljes cikkre]

 

Az egészségügyi integráció ellen tüntettek szegeden
Az egészségügyi integráció ellen mentek utcára Szegeden július 2-án este, az érdekvédelmi szervezetek felhívására.
[tovább a teljes cikkre]

 

Új hagyomány Miskolcon
Új hagyomány alapjait vetették meg múlt szombaton a Munkáspárt miskolci tagjai. Ezentúl ők helyben is megemlékeznek Kádár János halálának évfordulójáról. Budapestre nem mindenki jöhet, de Kádár János mindenkié - hangzott a gondolat.
[tovább a teljes cikkre]

 

Kádár és a dolgozó emberek elnyomorítói
A Munkáspárt 2006 az idén önálló rendezvényt akart magának a Kádár-évfordulón.Az is lehet persze, hogy el akarták tőlünk venni az évfordulót. Nem elégedtek meg azzal, ami korábban volt, vagyis azzal, hogy a mi pártunk, a Munkáspárt rendezvénye előtt elhelyezték koszorúikat, sőt beszédeket is mondtak.
[tovább a teljes cikkre]

 
Baloldali Front

Front(ális) támadás vidéken
Múlt vasárnap, a Kádár-megemlékezés után a Baloldali Front fiataljai, alighogy beszállították a dekorációkat, hangszórókat, máris hozzáláttak a vidéki tennivalóik tervezéséhez. A vidékiek közül ott volt Nagyvári László is, a Front szegedi elnöke. Erről kérdeztük Kalocsai Kingát.
[tovább a teljes cikkre]

 
Külföld

A nemzetköziség kiharcolja az emberi jogokat
Az elmúlt hétvégén a Német Kommunista Párt (DKP) Baden-württembergi szervezete Stuttgartban emlékezett meg az 1907-ben megtartott Nemzetközi Szocialistakongresszusról.
[tovább a teljes cikkre]

 

A cseh szakszervezetek visszautasítják a kormány reformjait
Cseh- és Morvaország Konföderációs Szakszervezete (CMKOS) tiltakozik a kormány pénzügyi reformtervezete ellen.
[tovább a teljes cikkre]

 

Szakszervezeti aktivisták letartóztatása
Két hete, szombaton este fél kilenc körül letartóztattak és börtönbe zártak két szakszervezeti tagot Cándido-t és Morala-t Spanyolországban.
[tovább a teljes cikkre]

 
Kádár János

Nevessünk együtt Kádárral
"Merénylet" a Váci utcán Kádár ellen
Fiatal kormányőrként 1967-ben kerültem Kádár Jánossal személyes kapcsolatba, és különböző minőségekben 1989-ig a környezetében lehettem. Tiszteltem és szerettem, mint államférfit, mint embert is. Ennyi év alatt sok feladatban volt részem. Megannyi rendezvény, kongresszusok, gyűlések, látogatások.
[tovább a teljes cikkre]

 
Vélemény

Egy "letűnt" rendszer lidércnyomása
A polgári oldal nyugtalan: nem tud megszabadulni a Kádár-rendszer kísértetétől. Lassan tizennyolc esztendő telt el a rendszerváltás óta, ám nem sikerült bebizonyítaniuk a "szociális piacgazdaság" (álcázott kapitalizmus) fölényét az átkossal (direkt szocializmus) szemben.
[tovább a teljes cikkre]

 
Elmélet

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes
Tőkés propaganda = a munkások, a dolgozók manipulálása Az előzőekben láttuk, hogy az ideológiai harc szinte életre-halálra megy. Vagy a burzsoá ideológia vagy a szocialista ideológia! A tét igen nagy: az emberek agyának megnyerése.
[tovább a teljes cikkre]

 
Hírek

Aik a legtöbb Szabadságot viszi
A Szabadság mozgalmi terjesztésében sokan tevékenykednek. Közöttük az egyik legfontosabb munkát végzi az a 30-40 futár, aki a pártközpontból viszi el hétről-hétre a lapot az ország különböző pontjaira. Becsüljük meg őket azzal is, hogy felvillantjuk azok arcélét, akik vállalták ezt a megbízatást.
[tovább a teljes cikkre]