Cikkek
 

IV. (XX.) ÉVFOLYAM 33. SZÁM - 2009. SZEPTEMBER 10.

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
Balszemmel

Büszke vagyok rá, elég sok polgármestert ismerek személyesen. Okos emberek ezek, ismerik az életet. Tudod, hogy mi a furcsa? Az, hogy ez igaz az MSZP-s polgármesterekre is. Az a közös a polgármesterekben, hogy ők már nem adhatják tovább a feladatot. Ha megcsinálják, lesz valami, ha nem, akkor helyettük biztos senki sem csinálja meg. S, még valami közös: a nép a polgármesterekbe rúg először, akár polgári, akár szocialista. .
[tovább a teljes cikkre]

 

Interjú

– Teljesen normális életet éltem. Tanultam, dolgoztam, 1961-ben KISZ-tag, 1973-ban pedig az MSZMP tagja lettem. Az Orvosi Egyetemen a hivatali pártalapszervezetnek voltam a titkára. Ehhez hozzátenném, hogy 1956-ban gyermekfejjel láttam az ellenforradalmat, emlékszem rá.
 A rendszerváltás után, 1992-ben hatalmasat csalódtam az MSZP-ben, aztán egyszer megláttam kiírva egy ajtón, hogy MSZMP – a későbbi Munkáspárt. Bementem és rendeztem a megszakadt tagságom. Azóta itt vagyok.

  [tovább a teljes cikkre]

 

 

Magyarország

A Szabadság a Munkáspárt 20. születésnapja alkalmából sorozatot indít „Az én húsz évem” címmel. A Munkáspárt története – közös harcunk históriája. Nagygyűlésekről, felvonulásokról és választásokról éppúgy szól, mint a mindennapi munka, a szórólapozás, a kopogtatócédula- gyűjtés vagy akár csak egy piaci beszélgetés „apró” pillanatairól. Várjuk mindazon párttagjaink írásait, akik úgy gondolják, hogy a Munkáspárt közös kincsévé tennék az elmúlt húsz év számukra fontos, emlékezetes pillanatait. A cikkeket – maximum két gépelt oldal terjedelemben –, fényképeket a Baross utcai szerkesztőségbe akár személyesen, akár postán, akár e-mailben kérjük és várjuk.

[tovább a teljes cikkre] 

 

 

Magyarország

Szokatlan találkozónak adott otthont a múlt pénteken a „Fehérház”, a képviselők irodaháza. Az Otthonvédők csapatát fogadta a Fidesz-KDNP Népjóléti Kabinetének négy tagja, Soltész Miklós képviselő vezetésével. Az Otthonvédők többször hangoztatták, hogy találkozni kívánnak a politikát meghatározó pártokkal, szervezetekkel – így jutottak el a Duna-partra.

  [tovább a teljes cikkre]

Az elmúlt hat évben mintegy ezer iskolát és óvodát zártak be a kistelepüléseken.
A szocialisták által támogatott Bajnai- kormány megszorító intézkedései egy éven belül újabb hatszázat ítélnek halálra.
 A felmérések arról tanúskodnak, hogy a kistelepülések iskoláiban folyó oktató-nevelő munka színvonala (ha kiszűrjük a szülők átlagosan alacsonyabb iskolai végzettségéből származó hátrányok hatását) nem marad el az átlagostól.

 [tovább a teljes cikkre]

 
 

Vélemény

A honi rendszerváltás (mint másutt is) gyökeres fordulatot hozott nemcsak a termelési-, tulajdon és osztályviszonyokban, így nemcsak a hatalomban, de a domináló eszmékben-ideológiában, s ezzel a történelemszemléletben is. A múlt a jelen folytatása – tartják egyesek. A tudományosságot felváltotta az áltudományos propaganda, mely nem annyira a valóságos múltbéli történések és oksági kapcsolatok felfedésére irányul, mint inkább a jelen uralkodó elitjének érdekeit és ízlését siet kielégíteni.

 [tovább a teljes cikkre]

 
 

Történelem

Megdöbbentő, hogy a kapuzárás előtti utolsó ülés is úgy zajlik, mintha a legszebb békeidőket élnék. Az Elnökség tudomásul veszi, hogy a hadsereg, a rendőrség és a munkásőrség több parancsnokát magas állami kitüntetésben részesítik szeptember 29-e, a Fegyveres Erők Napja alkalmából. Szűcs Ferenc altábornagy, a katonai hírszerzés feje, aki visszaadja az amerikaiaknak a Conrad-ügy anyagait, most Vörös Zászló Érdemrendet kap.
 Az Elnökség ugyanúgy, mint a régi időkben, tudomásul veszi a kormány 1989. október 5-i ülésének napirendjét. Jó témák vannak:

[tovább a teljes cikkre 

 

 

Aktuális

3 nap – 2 éjszaka, az igaz baloldallal, igazi baloldali fiatalok között!
 A Baloldali Front – Kommunista Ifjúsági Szövetség szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt október 23-25 között táborába, a komáromi Fenyves táborba. Várunk minden baloldali gondolkodású fiatalt, aki nyitott a valós baloldali eszmék iránt, aki tenni akar saját jövőjéért, országáért, népéért. Ezúton is kérjük elvtársainkat, az alapszervezeteket, mindenkit, hogy az ismeretségi körükben lévő fiatalokat támogassák, hogy eljöjjenek, el tudjanak jönni.
 A tábor mottója: a mai helyzetben fontos, hogy minden fiatal pontosan értse, mi miért történik, a kialakult helyzetnek mik az okai,  mit tehetünk ellene.
 További információval örömmel áll rendelkezésre a Front elnöke, Szabó Tamás (06-30/630-7157), a Munkáspárt központja (06-20/463-0757), e-mailben az info@baloldalifront.hu, illetve a www.baloldalifront.hu.

[tovább a teljes cikkre]