Cikkek
 

IV. (XX.) ÉVFOLYAM 29. SZÁM - 2009. AUGUSZTUS 6.

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
Balszemmel

Pár évvel ezelőtt az akkori miniszterelnök, Medgyessy Péter nagy mellénnyel jelentette be, hogy rendet tesz a bankvilágban, és kezdi mindjárt az OTP-nél. Az OTP-s vezérek visszaüzentek, hogy menjen hozzájuk a miniszterelnök, ha akar valamit. El is ment....
[tovább a teljes cikkre]

 

Interjú

–  Már dédnagyapám is kommunista volt. Debrecenben élnek a nagyszüleim, akik szintén párttagok voltak. A Baloldali Frontról 2006-ban olvastam A Szabadság újságban, de nem éreztem magamban elég bátorságot, hogy csatlakozzak. Ma már tudom, minél több baloldali fiatalt kell a Fronthoz csatlakoztatni, mert csak így harcolhatunk közös céljainkért, hogy a szocializmus ne csak történelem és álom legyen, hanem megélt valóság.

  [tovább a teljes cikkre]

 

 

Magyarország

A jelenlegi válság nem egy a kapitalizmus ciklikus válságai közül, hanem egy sajátos válság, amely a tőkés rendszer lényegéből fakad, és számos területre kiterjed.  
 Pénzügyi válságként indult 2008 őszén Amerikából, fokozatosan kiterjedt az egész világra, és a reálszférát is magával rántotta.
 Az amerikaiak túlköltekezéseit, az ebből származó jólétüket az egész világ, benne mi fizetjük meg.
 Tudnunk kell azt is, hogy hazánk a válságot megelőző időszakban már komoly gazdasági és társadalmi válságban volt, ezt tetőzte a világválság. A Munkáspárt véleménye szerint ezt a belső válságot a rendszerváltás okozta, az elmúlt húsz év történései.

 [tovább a teljes cikkre]

 

 

Munkáspárt

Füzesabony kisváros, a nagypolitikát, a parlamenti pártokat nem érdekli - mondta el újságíróknak Farkas Balázs, a Munkáspárt helyi KB-képviselője a városi piacon. A piac az a hely, ahol találkozhatunk az emberekkel, ahol el tudják mondani problémájukat, elmondhatják, hogyan harcolhatunk értük. Az emberek érzik, hogy mi mellettük vagyunk, értjük a gondjaikat és tenni is akarunk értük.

  [tovább a teljes cikkre]

Július 21-én, kedden reggel vörösinges munkáspártiak jelentek meg a csepeli munkanélküli hivatal előtt. Szórólapokat nyújtottak át az elkeseredett embereknek, akik szívesen olvasták sorbanállás közben. A járókelők és az arra járó autósok is csodálkoztak a csapat láttán. Előfordult, hogy lassítottak, és átvették a „Mit akar a Munkáspárt?” című kiadványt, valamint a Baloldali Front anyagát, amiből....

  [tovább a teljes cikkre]

 
 

Vélemény

Valamikor régen, nagyon régen, úgy 1989 táján azt hittem, hogy ismerem a Politikát. Együtt futottunk, lelkesedtünk és azt gondoltuk, hogy megváltottuk az országot. Fiatalok voltunk.

 

 [tovább a teljes cikkre]

 

Ez talán az egyik legfontosabb, amiről szólni kell. Nagyon sok problémás kérdés van még, de mivel fiatal vagyok, iskolaidőben napom nagy részét tizenévesek társaságában töltöm, látom a szomorú tényt.
 Látom, és sajnos semmit nem tudok ellene tenni. Pedig szeretnék.

 

[tovább a teljes cikkre]

 
 

Történelem

1989 augusztusa évforduló. 1968. augusztus 20-án a Varsói Szerződés csapatai, köztük a Magyar Néphadsereg egységei megszállták Csehszlovákiát. Az akció célja az volt, hogy megakadályozzák a szocializmus megbuktatását és a tőkés ellenforradalom győzelmét. A katonai fellépést megelőzően a szocialista országok vezetői hónapokon át győzködik Dubceket, a csehszlovák párt első számú vezetőjét, hogy saját maguk, politikai eszközökkel oldják meg helyzetet.

[tovább a teljes cikkre 

 

 

Aktuális

Emlékezzünk
az államalapításra!

[tovább a teljes cikkre]