Cikkek
 

III. (XIX.) ÉVFOLYAM 11. SZÁM - 2008. március 13.

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
Balszemmel

„HITSZEGŐK LETTÜNK, HULLARABLÓK - A LEGPOCSÉKABB NEMZET“

„Hitszegők lettünk, hullarablók - a legpocsékabb nemzet“- írta Teleki Pál magyar miniszterelnök Horthy Miklósnak, az ország kormányzójának 1941. április 3-án, amikor a nemzetközi jogot, az érvényes magyar-jugoszláv barátsági szerződést megsértve a németek oldalán megtámadtuk Jugoszláviát.      
[
tovább a teljes cikkre]

 
Pártélet

MEGGYŐZŐ EREDMÉNY A NÉPSZAVAZÁSON
A népszavazáson 4, 05 millió választó vett részt, ami 50,49 százalékot jelent. Nem vett részt 3,9 millió állampolgár, azaz 49,51 százalék. A kórházi napidíj eltörlésére szavazott 3,383 millió polgár, azaz a résztvevők 84,08 százaléka. A vizitdíj eltörlésére szavazott 3,319 millió választó, azaz a résztvevők 84,08 százaléka. A tandíj bevezetése ellen szavazott 3,3 millió választó, a résztvettek 82,22 százaléka.
[
tovább a teljes cikkre]

 

Székesfehérváron már hagyománya van a Nemzetközi Nőnap megünneplésének.
A Kodolányi János Főiskola éttermét ezúttal is zene, vidámság, jókedv töltötte be.


  Szinte szabály, hogy minden párttagnak hoznia kell vendéget is.
Ki a családját hozza el, ki ismerőseit, szomszédait, természetesen mindenekelőtt hölgyeket.
[
tovább a teljes cikkre]

 

Büszke arra, hogy nászajándékba Lenin műveinek 55 kötetét kapta. Olvassa, tanulmányozza, alkalmazza a kommunista mozgalom tapasztalatait. Munkásemberként megérzi, hogy mi az igaz és mi a hamis, mi jó a munkásnak és mi rossz.
  Amikor a 2006-os választások után sokan elmentek, ő akkor lépett be a pártba. Amikor sokan csüggedtek, ő hitet és lelkesedést sugárzott. Váncsa Csabával, a Központi Bizottság 34 éves tagjával beszélgetünk.

- Mi hozott a pártba? Mi tart itt?
[
tovább a teljes cikkre]

 
Belföld

A VDSZ elnöksége megdöbbenéssel fogadta az Alkotmánybíróság döntését. Kezdeményezzük, hogy az AB-határozat előírásainak megfelelően 2008. június 30-ig szülessen olyan törvényi szabályozás, amely biztosítja az egészségre ártalmas és veszélyes munkakörülmények között dolgozók munkaidő-kedvezményét.       
  Felkérjük a kormányt, hogy soron kívül készüljön e tárgyban OÉT előterjesztés. Az Alkotmánybíróság 2008. február 28-án a 720/B/2007. számon hozott határozatával megsemmisítette a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatokban történő végrehajtásáról szóló 1/1990. (VIII.21.) IKM. rendelet 4.§-át és annak mellékletét, amely kimondta, hogy a mellékletben felsorolt munkakörökben a heti munkaidő 36 óra.  

[tovább a teljes cikkre]

 
 
Pártélet

A Munkáspárt Országos Nőtagozata számolt be az Elnökség e heti ülésén a munkájáról. Csikány Józsefné országos elnöknek nem idegen a pártelnökségi ülés légköre, hiszen a Nőtagozat elnökeként állandó meghívott az üléseken. Ezúttal meghívott volt a két alelnök is, Balogh Attiláné Nógrádból és Thürmer Mariann Budapestről. A Nőtagozat szigorú munkaterv alapján dolgozik.
[
tovább a teljes cikkre]

 

 

Baloldali Front

Immáron 9. kongresszusát tartotta múlt szombaton a Baloldali Front-Kommunista Ifjúsági Szövetség.

  A Front 1999-ben alakult, 2004-ben vette fel jelenlegi nevét. A Munkáspárt Baross utcai székházának nagytermét megtöltötték a kongresszus küldöttei és vendégei, köztük Tiago Vieira, a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség elnöke, és Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke.
 [
tovább a teljes cikkre]

 
 
Mozgalom

A Munkáspárt nagy-budapesti szervezetei védnökséget vállaltak a Fiumei úti sírkertben, a Munkásmozgalmi Panteonnál található mártírsírok gondozása felett. A Szabadság újságban ezen a héten Kun Bélánét mutatjuk be.

A munkásmozgalom kiemelkedő személyiségének, Kun Bélának felesége és harcostársa.       
[
tovább a teljes cikkre]

 

VISZONYUNK AZ ELLENZÉKI PÁRTOKHOZ

Március 1-én a Munkáspárt Központi Bizottsága ünnepi ülést tartott a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 160. évfordulója alkalmából. Következő számainkban az elhangzott beszédek szerkesztett változatát ismerhetik meg olvasóink. ASzabadság ezzel kapcsolatos írásai és a beszédek teljes szövege hamarosan kis füzetben is megjelenik. Ma Hajdú József, a Központi Bizottság tagja beszédét ismerhetjük meg.
[
tovább a teljes cikkre]

 

ELVTÁRSAK, NEM TUDUNK ÉNEKELNI!

Tavaly egy vidéki rendezvényen a televízió szeme láttára és füle hallatára énekelték a jelenlévők az Internacionálét. Nem valami ritka dalt, nem valami rendkívülit, hanem az Internacionálét. Nem volt kíséret magnetofonról, nem volt vezérénekes sem, és szégyenszemre bizony kimaradt egy sor. Tetszenek érteni, saját munkásmozgalmi himnuszunkból!        
  A múlt héten a Baloldali Front tartotta kongresszusát. Életerős fiatalok. A DIVSZ indulóval kezdték. Tudják, ami így kezdődik: ...

 tovább a teljes cikkre

 
 
Hírek

FIATALODIK A SOPRONI PÁRTSZERVEZET

  Sipőcz Sándor közelmúltban megjelent vitaindítójához szolgálhat adalékul a soproni pártszervezet legutóbbi taggyűlésének tapasztalata.          
  A soproni pártszervezetről azt kell tudni, hogy egy fegyelmezett, dolgos és jól szervezett csapat. Csak hát, amint az említett vitaindítóban is szerepelt, az elmúlt évek, lassan évtizedek során ez a csapat sem fiatalodott, és sajnos meg is fogyatkozott.
[
tovább a teljes cikkre]