Cikkek
 

III. (XIX.) ÉVFOLYAM 33. SZÁM - 2008. augusztus 14.

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
Balszemmel

BALATON 2008

 Ha nem is a hullámzó Balaton tetején, de legalább is a partján írom e sorokat. Ahogy Hofi mondja, mindenkinek, még a pártelnöknek is „kell egy kis áramszünet”. De azért ne aludjanak nyugodtan a magyar kapitalisták és külföldi barátaik! Az osztályharc nem szünetel, helyetteseim a helyükön vannak.
  Emberemlékezet óta nem fürödtem a Balatonban, ezért némi félelemmel jöttem. Jelentem: a Balaton szép, jó, talán jobb is, mint korábban. Az önkormányzat teleültette virággal a tihanyi utcákat. Tényleg szép. A víz kellemes. Csak ne kellene kijönni a vízből.


[
tovább a teljes cikkre]

 
Interjú

 

– Először is voltam kisdobos és úttörő. Na nem kiváló, mert mindig huncut gyerek voltam, de akkor elsajátíttatták a rendet és fegyelmet. A párttal 2000-ben vettem fel a kapcsolatot. Bosszantott, hogy akik az MSZMP idején funkciókat töltöttek be, cserbenhagyták a pártot, és használt ruhaként dobták el eszméiket. Ebben a pártban láttam azokat az elvtársakat, akik a dolgozó emberért tenni akarnak, azokért, akikért a harangot húzzuk. Persze azt is tapasztaltam, hogy pont ők nem vesznek észre bennünket. Mi cselekedeteinkkel bizonyítjuk, hogy a dolgozó emberért, az egységes Magyarországért vagyunk. Vannak, akik a munkahelyük miatt elzárkóznak a pártmunkától. Rosszul teszik. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy sárba tiporjanak, hogy leszóljanak. Akkor lesz gyermekeinknek jövője, ha felvállaljuk gondolatainkat, és harcolunk megvalósításukért.
  Egyszerű cseléd gyermeke vagyok, de szép múltam volt, a jelen viszont elszomorít.


 [tovább a teljes cikkre]

 
 
Munkáspárt

Mégis megkezdődhetett az aláírásgyűjtés a gyöngyösi helyi népszavazásra. „Egyetért-e Ön azzal, hogy ne épüljön meg az indiai Apollo Tyres cég gumigyára Gyöngyösön?” – így szól a feltett kérdés, amelyet a helyi FIDESZ-frakció kezdeményezett, de az MSZP-t leszámítva támogatják más helyi pártok és civilszervezetek is. Korábban a város jegyzője mondvacsinált okokkal tagadta meg az ív hitelesítését, de bírósági döntésre az elmúlt napokban elindulhatott a gyűjtés.
[
tovább a teljes cikkre]

Az Apollo Tyres gumiabroncsgyártó cég Gyöngyösre települését még ez év januárjában jelentették be, miután Gyurcsány Ferenc Indiában tárgyalt üzletemberekkel. Ez lenne a Magyarországra települő negyedik ilyen gyár. Az indiai vállalatnak eddig csak Dél-Afrikában és Zimbabwéban van üzeme. A beruházáshoz a szocialista vezetésű önkormányzat 45 hektárnyi területet kíván eladni. Az indiaiaknak ígért 7-9 milliárd forintnyi állami támogatás fejében az első ütemben 900, majd később összesen 1500 munkahelyet teremtenének.

[tovább a teljes cikkre]

 

 

Augusztus 20

Augusztus 20-án országszerte Szent Istvánra, első királyunkra emlékeznek. Szinte kivétel nélkül mindenki elmondja, hogy István apja, Géza fejedelem halála után felismerte a történelmi szükségszerűséget, felvette a kereszténységet, megteremtette a feudális államot. Nem felejtik el hozzátenni, hogy István Magyarország sorsát a műveletlen Kelettel szemben a művelt Nyugat-Európához kötötte. Mindezt egyértelmű pozitívumként értékelik. Legfeljebb megemlékeznek arról, hogy István mindezt nem igazán demokratikus eszközökkel cselekedte meg, hanem tűzzel-vassal, és nem utolsó sorban külföldi segítséggel.

[tovább a teljes cikkre]

A vita természetesen eldőlt. Ezer évvel később fölösleges is lenne feltenni a kérdést, hogy mi lett volna, ha Koppány Veszprémnél legyőzi Istvánt. Egyet azonban bizton állíthatunk. István és Koppány korában többféle reális és járható megoldási út létezhetett. Mindegyik útnak voltak előnyei és kockázatai. Európa és Magyarország elmúlt évezredes fejlődése sem ad egyértelmű bizonyítékot arra, hogy István programja volt az egyedül üdvözítő. István és Koppány vitájának a mára nézve azonban van útmutatása: soha ne higgyünk abban, hogy csak egy út van. Lehet másik is, és nem kizárt, hogy az a jobb.

   [tovább a teljes cikkre]

 

 

Munkáspárt

Augusztus 20-a 1989 után is éveken át a Munkáspárt egyik legszebb ünnepnapja volt. Az ország alföldi megyéiben, ahol a párt mindig is erősebb volt, sok helyütt rendeztünk nagygyűléseket, munkás-paraszt találkozókat. Az elsőt 1990-ben Jászberényben - akkor még polgármesteri tiltás ellenére, nagy rendőri jelenlét mellett, s ahol  még az ünnepség vízellátását is kikapcsolták. Később egy orosházi ünnepségünkre repülőgépről szórtak ellenséges röplapokat.

[tovább a teljes cikkre]

 

Visszatekintések az elmúlt években tartott Munkáspárti augusztus huszadikákra.

 

 

[tovább a teljes cikkre

 

 

Évforduló

Az elmúlt hetekben áttekintettük a KMP létrejöttét és fejlődését. Mostani számunkban befejezzük a KMP születésének bemutatását. 1919 márciusában ugyanis egybeolvad a szociáldemokrata és a kommunista párt, s az új párt már csak elemeiben hasonlít a KMP-re. Az új párt baloldali szocialista párt erőteljes kommunista befolyással. Egy rendeltetése van: irányítani a Tanácsköztársaságot. Ez utóbbi történetét jövőre dolgozzuk fel, amikor a Tanácsköztársaság 90. évfordulóját ünnepeljük.


[
tovább a teljes cikkre

 
 
Vélemény

Gyakran hallgatom a Kossuth rádiót – vagy, hogy is hívják éppen mostanában az adót? – talán már kínos a magyar szabadságharc vezérének neve? Azt már régen megszoktam, hogy szinte az összes műsor arról szól, hogy mit és miért nem tehetek. Jól bevett része ez az agymosásnak, belénk beszélik a kisebbségi érzést, azt, hogy mi, dolgozók, valóban alacsonyabb értékkel rendelkező polgárai vagyunk a világnak, semmi esélyünk változtatni ezen.
[tovább a teljes cikkre] 

 

 

Hírek

AUGUSZTUS
MUNKÁSPÁRTI
ÜNNEPSÉG
OROSHÁZÁN

a Kossuth Lajos
Közoktatási Intézmény
díszudvarán (Kossuth tér 1.)

11 órai kezdettel – nagygyűlés
Felszólal

GÁL FERENC, a Munkáspárt Békés megyei elnöke
NÉMETH BÉLA, Orosháza polgármestere
Ünnepi köszöntőt mond
THÜRMER GYULA, a Munkáspárt elnöke
A Békéscsabai Jókai Színház színinövendékeinek előadása

Délután fél egytől ebédre várjuk az ünneplőket.
A területen vásári sátrak • Gyermekprogramok •
Balszemmel könyvvásár •
Bemutatkozik a Baloldali Front

Mindenkit szeretettel vár
a Magyar Kommunista Munkáspárt !


[
tovább a teljes cikkre