Cikkek
 

IV. (XX.) ÉVFOLYAM 24. SZÁM - 2009. JÚNIUS 25.

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
Balszemmel

A köztársasági elnöknek elég gáz lehet az egész főbíró-választás. Döntően persze, azért, mert láthatóan Sólyom László nem tud olyan személyt javasolni, akit a szocik elfogadnának. Persze, nincs új a nap alatt. Az Antall-kormány idején is volt már hasonló, csak akkor a felállás volt fordított. Akkor a konzervatív miniszterelnök javasolt TV- és rádióelnököt, és a liberális Göncz Árpád nem volt hajlandó őket kinevezni.
[tovább a teljes cikkre]

 
Interjú

– 10 éves koromban Habsburg Rudolf felesége kirúgta a birtokról a bika által megsebzett bérest. Ekkor kezdtem feleszmélni... Aztán Rákosi mozgósító beszéde is megragadott. Tagja lettem a pártnak. 1960-ban a TV-gyárban lettem párttitkár. Minden ment a maga útján. Légvédelmi tüzérségi tiszti iskolát végeztem, jó tornász és céllövő voltam. Főhadnagyként szereltem le.

  [tovább a teljes cikkre]

 

 

Munkáspárt

Nyílt levélben tiltakozott Herczog László szociális és munkaügyi miniszternél az érdekképviseletek működésének hazai korlátozása ellen a Magyar Kommunista Munkáspárt.

[tovább a teljes cikkre] 

 

 

Lezajlott az európai parlamenti választás hazánkban. Az eredményekről rengeteget lehetne beszélni, hiszen született egy-két meglepetés is. Pártunk, a Magyar Kommunista Munkáspárt eredménye siker, ha nem is nagy siker. Többet vártunk, azonban sokkal több idő kellett ahhoz, hogy a mozgalom legyűrje a 2005-2006-os válságos állapotát.

[tovább a teljes cikkre]  

 

 

Mozgalom

„A válság nem jelenti a kapitalizmus végét. A baloldalnak ma minden korábbinál nyitottabbnak kell lenni a lehetséges alternatívákra”

  [tovább a teljes cikkre] 

 

 

Vélemény

Az első: 1919-ben a Tanácsköztársaság vagyonát aranyforintban megőrzésre a bécsi követségen helyezték el. Ezt a vagyont egy éjszaka elrabolták. A rablás kiötlője, megszervezője és végrehajtója tudomásom szerint Pallavicini őrgróf volt. Az az őrgróf, aki az említett írásban is szerepel. Ezt édesapám mesélte nekem, aki a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének dandárparancsnoka volt.

  [tovább a teljes cikkre] 

 

A rendszerváltás csalásaiban megedződött vezető személyiségeink kétségbeesett erőfeszítéseket tesznek a kilátástalan helyzet kezelésére. Be kell látniuk azonban, hogy a nevetséges kormányváltoztatási kísérletek, de az erősnek mutatkozó ellenzék sem tudja megoldani az alapvető társadalmi problémákat, melyeket e két évtized vadkapitalizmusa okozott az országnak.

[tovább a teljes cikkre] 

 
 

Történelem

Kádár János halála nem érte váratlanul az MSZMP vezetését, hiszen tisztában voltak súlyos betegségével. Kádár halála mégis meglepte őket. Kádár halála és különösen temetése nem illeszkedett az ellenforradalmi erők forgatókönyvébe. A tőkés ellenforradalom két jelképes eseményére készültek ekkor. Budapestre várták George Busht, az USA elnökét, s minden készen állt Nagy Imre újratemetésére.

[tovább a teljes cikkre 

 

 

Aktuális

A Magyar Kommunista Munkáspárt üdvözli a Honvédszakszervezet június 22-i demonstrációját. Egyetértünk a petícióban megfogalmazott gondolatokkal, és támogatjuk a szakszervezeti nyomásgyakorlás utcai formáját.

[tovább a teljes cikkre]