Cikkek
 

III. (XIX.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM - 2008. március 28.

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
Balszemmel

Liberális genny

A liberálisok ölik a liberálisokat. Ez voltaképpen akár jó hír is lehetne. Bánja a fene, ha kevesebben lesznek. Szerintem túl sokan vannak. A parlamentben, a politikában, a sajtóban, a gazdaságban, Magyarországon. Na de, térjünk vissza a liberálisok kontra liberálisok ügyhöz! Az történt ugyanis, hogy az SZDSZ legutóbbi kongresszusán néggyel többen szavaztak a kelleténél. Húsvétkor kiderült, hogy öttel. Eleinte úgy tûnt, hogy valakik Kókát akarják kicsinálni a leleplezéssel. Aztán fordult a kocka, most már úgy látszik, hogy Fodort akarják kinyírni. Megmondom õszintén: én azért szurkolok, hogy a liberálisoknak hírmondójuk se maradjon a parlamentben, de tudom, hogy ez csak álom. Szép álom.
[
tovább a teljes cikkre]

 
Pártélet

"A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI PÁRTTAGÉRTEKEZLETHEZ


Kedves Elvtársak!

Budapest kommunistáinak életében fontos esemény lesz e hét szombatján. A budapesti párttagság közös értekezletre, közös eszmecserére jön össze, hogy áttekintse a Munkáspárt 22. kongresszusa óta eltelt időszak tapasztalatai és döntsön mindarról, ami ránk vár 2010-ig.
[
tovább a teljes cikkre]

 

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 89. ÉVFORDULÓJA

„Azért, mert ma itt a helyünk!” – a vörös zászlóval érkező munkáspártiaktól ezt a választ kapta egy értetlenkedő asszonyka a kérdésére, hogy ugyan mit keresnek az újpesti Partizánemlékműnél ebben a csúf időben. A hideg valóban a zsigerekig hatolt, ennek ellenére majd kétszázan gyűltek össze múlt pénteken megemlékezni a Tanácsköztársaság kikiáltásának 89. évfordulójáról.
[
tovább a teljes cikkre]

 

DEBRECEN: ORBÁN UTÁN THÜRMER

Orbán Viktor Fidesz-elnök után a Mun-káspárt elnökét, Thürmer Gyulát hívták meg magukhoz a Debreceni Egyetem politológus hallgatói.

A felsőoktatás sorsa érdekelte őket, na és természetesen az, hogy egyáltalán mit jelent ma baloldalinak lenni. A több évfolyamról érkezett hallgatók az első perctől kezdve nyitottak voltak a pártelnök szavaira, bár Thürmer figyelmeztette őket: lehet, hogy a mi szóhasználatunk és fogalomrendszerünk furcsa, sőt eretnek számukra, talán helyenként nem is értik. Mint később kiderült, nagyon is értették.
[
tovább a teljes cikkre]

 

AHOL NINCSENEK RÉSZEG EMBEREK

Baranya megyei szervezetünk tagjai korukat meghazudtoló lelkesedéssel és lendülettel végzik munkájukat. Itt sem könnyebb a helyzet, mint másutt az országban, de a munka mégis másként megy. Szinte minden párttag előfizet A Szabadságra, nagy részük az Ezres Klubnak is tagja. A választókerületek többségében van KB-képviselő, igaz még a kezdeti stádiumban, és még nagyon sokat kell dolgozni, de van.
tovább a teljes cikkre 

 

NEM LEHET KARBA TETT KÉZZEL VÁRAKOZNI!

Csikány Józsefnével az Ilka utcai párthelyiségben találkoztam. Egész nap dolgoztak, készültek a nőnapi ünnepségre és a közeledő Front-kongresszusra. A párt Nőtagozataként hidat képeznek a párton kívüli asszonyok és lányok felé. Anikó ezt a szervezetet vezeti hozzáértéssel és szorgalommal. 
tovább a teljes cikkre 

 

Belföld
ULTIMÁTUM: EGYSÉGBEN A POSTÁS SZAKSZERVEZETEK

A tavaly év végi postai bértárgyalásokon sztrájkot hirdető Kézbesítők Szakszervezete, és a velük korábban is együttműködő Postai Érdekvédelem ’92, a hatékonyabb érdekérvényesítés végett szakszervezeti szövetséget alakított Ultimátum Szakszervezeti Szövetség néven.
[tovább a teljes cikkre]

 
 
Vélemény

A POLGÁR
Gyurcsány Ferenc, kormányfő és pártelnök a minap bombasztikus bejelentést tett: lehetővé kell tenni a proletár számára, hogy részvényeket vásároljon, miáltal felemelkedhet a polgárság soraiba. Azt hiszem, ezzel a bejelentésével nem találta fel a spanyolviaszt, mert előtte már a fejlett tőkés országokban hasonló ajánlatokkal fosztották meg a nem-burzsoá elemeket megtakarított pénzüktől. Ám fogadjuk el, hogy megindul egy nagy invázió a tőzsde felé. Polgárrá válik-e a munkás?

[
tovább a teljes cikkre]

 

 

Pártélet

MÁRCIUS 15: SZÍNJÁTÉK ÉLÕ ADÁSBAN

Március 1-én a Munkáspárt Központi Bizottsága ünnepi ülést tartott a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 160. évfordulója alkalmából. Most Vajda János, a Munkáspárt elnöke beszédének első részét közöljük.

AZ ESZMÉK TERÉN NINCS LÉGÜRES TÉR


A Kiáltványnak ez a fejezete kevéssé ismert, kevéssé olvasott és idézett. Pedig érdekes és máig időszerű, tanulságos olvasmány. Marx és Engels arra hívja itt fel a figyelmet, hogy ha a munkás érvényesíteni akarja a saját érdekeit, akkor a saját helyzetéből adódó ideológiát kell képviselnie.

[
tovább a teljes cikkre

 
 
Mozgalom

VÉDNÖKSÉG A MÁRTÍRSÍROK FELETT: BEBRITS LAJOS

A Munkáspárt nagy-budapesti szervezetei védnökséget vállaltak a Fiumei úti sírkertben, a Munkásmozgalmi Panteonnál található mártírsírok gondozása felett. A Szabadság újságban ezen a héten Bebrits Lajost mutatjuk be.

Bebrits Lajos szociáldemokrata politikus, a magyar közlekedés újjászervezője, diplomata, a magyar szocializmus nemzetközi tekintélyű propagandistája volt. 1891. decemberében született Tregován, a mai Románia területén.
[
tovább a teljes cikkre]

 
 
Hírek

NATO-ÁLLAM KOSZOVÓBAN

  A SZERB ZELJKO BLAGOJEVICS BŐ KILENCSZÁZ KILOMÉTERT FUTOTT A BOSZNIAI BANJA LUKÁBÓL KOSZOVSZKA MITROVICÁBA, HOGY ÍGY TILTAKOZZON KOSZOVÓ NATO-MEGSZÁLLÁSA ELLEN


[
tovább a teljes cikkre]